Fiskebestandene i Middelhavet har det skidt

Mangel på data, mangel på registrering af landinger og et for stort fiskeripres er blandt årsagerne til, at bestanden af fisk i Middelhavet har det ri
18 feb 2016

Mangel på data, mangel på registrering af landinger og et for stort fiskeripres er blandt årsagerne til, at bestanden af fisk i Middelhavet har det rigtig skidt. 93 procent af fiskebestandene i Middelhavet blev på et møde i Catania på Sicilien fornyligt betegnet som ”overfisket” af EU-Kommissær Karmenu Vella.

Han deltog i et såkaldt ”High-Level-seminar”, hvor fokus var på de store problemer, fiskeriet i Middelhavet har. For i modsætning til de nordlige farvande, herunder danske, hvor Karmenu Vella i sommeren 2015 roste fiskernes indsats for at sikre bestandene, så er virkeligheden en helt anden i Middelhavet.

- Der er flere årsager til den dårlige tilstand. Forurening og klimaændringer spiller en rolle. Men der er ingen tvivl om, at et for intensivt overfiskeri er en af nøglefaktorerne. Sandt er det for mange bestande – aktuelt for for mange – ved vi ikke nok om bestanden, konstaterede Karmenu Vella i Catania.

I den østlige del af Middelhavet er der betydelige huller i tidsserierne for bestanden, hvilket gør det umuligt at drage konklusioner. Derudover registereres op mod halvdelen af de fangne fisk ikke i landingsregistrene.

- Tænk bare: En ud hver anden fisk, der fanges, sagde Karmenu Vella.

Men selvom der ikke er gode nok data for bestandene, så fastslog kommissæren, at det ikke skal få EU til at slå op i banen. En del af forklaringen på den manglende registrering ligger dog udenfor EU, da Middelhavets fisk deles med lande i Afrika og Mellemøsten.

EU-Kommissæren vil nu med hjælp fra den nye fiskerireform sikre, at Middelhavets bestande får det bedre. Det skal blandt andet ske ved hjælp af droner til overvågning af fiskeriet, DNA-test af fisken, forvaltningsplaner, regional forvaltning og forbedret forskning.

Karmenu Vella holder fokus på området, og han vil i forbindelse med fiskerifødevaremessen Seafood Expo i Bruxelles i april fortsætte drøftelserne med fiskeriets ministre i Middelhavs området.

Flere Nyheder