Fiskemel har styrket samarbejdet

Såvel de danske som fiskemels- og fiskeoliefabrikkerne i EU samt Norge, Island og Færøerne har valgt at gå tættere sammen. Det sker i regi af EUfishme
26 Oct 2015

Såvel de danske som fiskemels- og fiskeoliefabrikkerne i EU samt Norge, Island og Færøerne har valgt at gå tættere sammen. Det sker i regi af EUfishmeal, der er paraplyorganisation for alle fabrikker, der producerer fiskemel og fiskeolie.

Organisationen er ikke ny, men man har nu valgt at bruge EUfishmeal mere aktivt, og det er lagt i hænderne på Marine Ingredients Denmark at være sekretariat for den fornyede indsats. En indsats der helt klart har til formål at styrke branchens muligheder for at påvirke især de beslutninger om branchens rammevilkår, der bliver taget i EU.

- Det er selvfølgelig generelt en fordel, at man taler på baggrund af en samlet branche, fortæller Anne Mette Bæk Jespersen, der er direktør i Marine Ingredients Denmark til Fiskeri Tidende.

 

Anne Mette Bæk Jespersen nævner, at det styrkede samarbejde kan handle om krav i forhold til foderstoffer, uønskede stoffer eller industrielle emissioner. Navnlig det sidstnævnte er noget, som man er meget opmærksom på, og som også har været en af anledningerne til, at man styrker samarbejdet i EUfishmeal.

- Og her er det bare en rigtig god idé, at man arbejder sammen om de ting, slår Anne Mette Bæk Jespersen fast.

 

Konsolidering

En anden årsag til det tættere samarbejde i EUfishmeal er, at flere og flere af fabrikkerne er store koncerner, der arbejder på tværs af landegrænserne – både internt i EU og eksternt – fx i Norge. Helt konkret er der tale om, at der er sket en konsolidering på tværs af nationalstaterne, og det giver derfor ekstra god mening, at EUfishmeal bliver styrket.

- Det sker også ud fra en erkendelse af, at mange af de ting, der berører industrien, gør det bredt. Fordi EU-reguleringen ikke bare dækker EU-landene, men også for langt størstedelens vedkommende dækker Norge, Island og Færøerne, siger Anne Mette Bæk Jespersen.

Flere Nyheder