Fiskemelsfabrikker får ikke glæde af PSO-nedsættelse

[caption id="attachment_10821" align="aligncenter" width="620"] TripleNine i Thyborøn får i første omgang ikke glæde af nedsættelserne på PSO-afgiften
15 sep 2015

[caption id="attachment_10821" align="aligncenter" width="620"]TripleNine i Thyborøn får i første omgang ikke glæde af nedsættelserne på PSO-afgiften. Foto: René Dandanell. TripleNine i Thyborøn får i første omgang ikke glæde af nedsættelserne på PSO-afgiften. Foto: René Dandanell.[/caption]

De to danske fiskemelsfabrikker TripleNine i Thyborøn og i FF Skagen med fabrikker i Hanstholm og Skagen har længe kæmpet for at få lempelser på PSO-afgiften. Derfor kom det også som en god nyhed i første omgang, da Energistyrelsen i sidste uge meldte ud, at ”danske virksomheder får del i 1,1 mia. kroner til PSO-lempelser”.

Glæden varede dog kun kort, da ordningens sammensætning betyder, at fiskemelsfabrikkerne ikke er omfattet af lempelserne. De generelle lempelser er nemlig kun gældende for de virksomhedstyper, der er nævnt direkte på EU´s liste for særligt konkurrenceudsatte brancher. De er omfattet af bilag 3 i ordningen, og kan derfor søge om lempelser. Og på den liste optræder fiskemelsfabrikkerne ikke.

Samlet er der 1,1 mia. kroner i ordningen for perioden 2015 til 2020, og ifølge Energistyrelsen ventes tilskuddet at blive på 7 øre pr. kWh. Men det afhænger af antallet af virksomheder, der søger ordningen.

Der er dog fortsat en smutvej for fiskemelsfabrikkerne, hvis de skal opnå lempelser. Ifølge bilag 5 i ordningen kan virksomheder efter nogle særlige kriterier modtage støtte, men det kræver blandt andet en grundig gennemgang af virksomhedens energiforbrug.

- Det kan være en mulighed at opnå lempelser, hvis nogle særlige vilkår er opfyldt, fortæller Anne Mette Bæk Jespersen, direktør for Marine Ingredients Danmark.

Fiskemelsbranchen havde derfor gerne set en ordning, hvor netop deres type af virksomhed også kunne få del i lempelserne.

- Energistyrelsen har udtalt, at de arbejer på en tilpadsning af loven, der giver mulighed for, at el-intensive virksomheder i andre brancher også får adgang til lempelser i PSO-betalgingen. Det har vi selvfølgeli presset på for, og gør det forstat. Der er tale om en helt urimelig skævvridning, siger Anne Mette Bæk Jespersen.

I 2013 betalte de danske fiskemelsfabrikker 6,5 mio. kroner i de såkaldte PSO-afgifter.

Flere Nyheder