Fiskere får grønt lys til søstjerneproduktion

Så er der omsider godt nyt for muslingefiskerne i Limfjorden, der i snart årevis har kæmpet for at kunne lande søstjerner til produktion af fiskemel.
13 dec 2016

Så er der omsider godt nyt for muslingefiskerne i Limfjorden, der i snart årevis har kæmpet for at kunne lande søstjerner til produktion af fiskemel. EU-Kommissionen har nemlig netop vedtaget en ændring, så danske virksomheder fremover kan producere fiskemel af søstjerner. Det skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

- Fiskerne i Limfjordsområdet har opdaget potentialet i, at søstjernerne er en nyttig proteinkilde, der kan skabe vækst og arbejdspladser på en innovativ produktion af fiskemel. Med godt dansk EU-diplomati kan vi nu bruge søstjernerne til husdyrfoder, forklarer miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Tilbage i 2013 støttede Fødevareministeriet udviklingen af de metoder, som nu skal bruges til at sikre, at søstjerner kan anvendes som næringsrigt dyrefoder.  Med de såkaldte GUDP-midler (Grønne Udviklings- og Demonstrations Projekter) støttede ministeriet med 6,5 mio. kr. et projekt, der skulle undersøge mulighederne for en bæredygtig produktion af fiskemel baseret på søstjerner.

- Den nyskabende produktion, som vi nu sætter i gang, er både økonomisk og miljømæssigt bæredygtig. Lokalt bliver der skabt arbejdspladser. Og det sårbare havmiljø i blandt andet Limfjorden slipper for store mængder kvælstof og fosfor, når søstjernerne fiskes i stedet for at ende som unyttigt affald, der rådner på havbunden, forklarer Esben Lunde Larsen.

Miljø- og Fødevareministeriet skønner, at en årlig fangst på 10.000 tons søstjerner vil blive til 2.500 tons fiskemel og spare de kystnære områder for 15 tons fosfor og 165 tons kvælstof. Dansk landbrug har allerede vist stor interesse for fiskemel produceret på danske søstjerner.

Flere Nyheder