Fiskere går efter erstatning for kvælstofudslip i Fredericia

Fredericia Kommune er nu overbevist om, at det er Dan Gødning, der bærer ansvaret for, at der i februar 2016 blev udledt store mængder kvælstof i Lill
24 jun 2017

Fredericia Kommune er nu overbevist om, at det er Dan Gødning, der bærer ansvaret for, at der i februar 2016 blev udledt store mængder kvælstof i Lillebælt. Udledningen skete i forbindelse med storbranden på havnen, hvor mindst 4.000 tons kvælstof røg direkte ud i Lillebælt.

Det betyder, at fiskerne i området nu kan tage fat på en erstatningssag for tab af fiskeri. Ifølge formanden for Bælternes Fiskeriforening, Allan Buch, drejer det sig formentlig om 30-40 fiskere fra Lillebælt og tilstødende farvande, der vil kunne komme med i en erstatningssag.

- Garnene er fyldt med skidt, og vandet er plumret, hvilket er helt unormalt og ikke set før. Det har bevirket, at nogle af fiskerne ikke har været i stand til at fiske i flere måneder sidste år, og det har selvfølgelig store omkostninger for dem, når de skal ligge stille, siger han til Fiskeri Tidende.

Allan Buch erkender, at det vil være svært at komme frem til et præcist beløb for erstatningen, men fiskerne vil og skal gøre, hvad de kan for at få erstatning for de tab, som de har lidt. Ikke mindst fordi Aarhus Universitet forudsiger, at skaderne fra udslippet vil være mærkbare mange år frem i tiden.

- Så hvis vi kan komme frem til en samlet erstatning for hele perioden, vil det også være fint, siger Allan Buch, der vil tage sagen op i bestyrelsen for Danmarks Fiskeriforening – bl.a. for at få hovedforeningen til at hjælpe med erstatningskravet på vegne af medlemmerne.

Der er sket skade på miljøet

Fredericia Kommune har været lang tid undervejs med sagen, men kommunen forventer, at man inden sommerferien vil være i stand til at overlevere et såkaldt afgørelsesudkast til Miljøstyrelsen. Det sker med henvisning til Miljøskadeloven, og det vil i givet fald være første gang nogensinde, at loven bliver taget i brug i Danmark.

- Vores svar er til høring hos Dan Gødning i disse dage, og de har mulighed for at komme med deres kommentarer, og så træffer Miljøstyrelsen i sidste ende den endelige afgørelse, siger miljøchef Inger Pabst fra Fredericia Kommune til Fredericia Dagblad.

Kommunen er overbevist om, at det er Dan Gødning, der er og kan gøres ansvarlig for udslippet. Siden ulykken på havnen i februar sidste år har kommunen arbejdet intenst på at få belyst sagen – herunder ikke mindst hvorvidt der er sket miljøskade i Lillebælt og andre farvande.

Aarhus Universitet har på den konto være inddraget med deres ekspertise, og professor Stiig Markager argumenterer bl.a. for, at det enorme udslip vil have følger lang tid frem.

- Konklusionen er, at et kvælstofudslip af denne størrelse, en 50- 100 procent forøgelse af den normale årlige tilførsel, med stor sandsynlighed vil have både kortsigtede og længerevarende miljøeffekter; måske 8 til 10 år frem i tiden, fastslår Stiig Markager i et notat til Fredericia Kommune fra maj i år.

Flere Nyheder