Fiskere i EU kræver mere fair aftale med Færøerne

  [caption id="attachment_6501" align="aligncenter" width="720"] EUs fiskere mener, at fiskeriaftalen mellem EU og Færøerne for ensidigt tilgo
16 nov 2015

 

[caption id="attachment_6501" align="aligncenter" width="720"]Færøerne panorama EUs fiskere mener, at fiskeriaftalen mellem EU og Færøerne for ensidigt tilgode ser de færøske fiskere. DPPO slutter op om synspunktet[/caption]

De europæiske makrelfiskere er trætte at se færøske fiskefartøjer i stort omfang skumme fløden på deres bekostning ved at hente makrel i stor målestok lige uden for EU-fiskernes egen hoveddør uden rigtig at få noget til gengæld. De kræver derfor en mere retfærdig aftale om færøsk adgang til at fiske i EU-farvand. Derfor opfordrer The Northern Pelagic Working Group (NPWG) i en fælles pressemeddelelse medlemsstaterne og Europa-kommissionen til at reducere den adgang de færøske fiskere har på nuværende tidpunkt til at fiske meget store mængder makrel i EU-farvand. NPWG er en pelagisk arbejdsgruppe under European Association of Fish Producers Organisations (EAPO), som også har de to danske producentorganisationer DPPO og DFPO i medlemsskaren.

Skærende kontrast
I 2014 indgik EU og Færøerne en bilateral aftale, hvor der blev indgået en aftale om udveksling af kvoter og en aftale om vilkår for adgang til de to parters farvande. Adgangsaftalen gør det muligt for fartøjer fra Færøerne at fange en del af deres egen makrel- og blåhvillingkvote i EU-farvande i stedet for i deres eget farvand ved Færøerne. Det er en aftale der entydigt falder ud til Færøernes fordel. Det fastslår en økonomisk rapport , som den uafhængige engelske organisation Seafish netop har offentliggjort. Rapporten afslører, at EU ikke har nogen økonomisk fordel ved adgangsaftalen med Færøerne. I 2014 fangede EU-fartøjerne ingen makrel og kun 1.400 tons blåhvilling i færøsk farvand til en værdi af knap 2 millioner danske kroner. Det står i skærende kontrast til det forhold, at Færøerne fangede 93 procent af deres kvoteadgang for makrel og blåhvilling til en anslået fangstværdi på 440 millioner danske kroner. I næste måned skal parterne igen til forhandlingsbordet, og NPWG opfordrer Europa-kommissionen og medlemslandenes regeringer til at stå fast i kravet om at sikre end mere retfærdig aftale.

DPPO støtter krav
I DPPO vurderer man, at et regnestykke over de danske fiskeres udbytte af aftalen med Færøerne  isoleret set også vil give et negativt resultat.
-  Hvis vi fik lavet en tilsvarende analyse for de danske fiskere, vil det give samme resultat. Derfor støtter vi kravene, om en mere fair aftale, fastslår Esben Sverdrup-Jensen, der er direktør i Danmarks Pelagiske Producentorganisation. Han peger på, at Danmark, før den bilaterale aftale med Færøerne blev indgået i 2014, havde eksklusive fiskerrettigheder i Færøsk farvand, som blev udhulet med aftalen, og har betydet et værditab for de danske fiskere, der måtte afgive betydelige fiskemuligheder.

- Forhåbningen er, at der nu bliver lavet en aftale med en reduceret adgang for de færøske fartøjer. Alternativt at der findes en måde at kompensere de europæiske fiskere på. De må have fulde rettigheder i færøsk farvand, siger Esben Sverdrup-Jensen.

 

Flere Nyheder