Fiskere slipper for forhadt havdage-begrænsning

Europa-Parlamentet har tirsdag stemt for, at havdagebegrænsningen i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat bliver fjernet med virkning fra årsskiftet. Dermed
22 nov 2016

Europa-Parlamentet har tirsdag stemt for, at havdagebegrænsningen i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat bliver fjernet med virkning fra årsskiftet. Dermed vil fiskerne ikke længere skulle bekymre sig om, at de bliver frataget muligheden for at fiske deres kvote op, fordi de har brugt for mange dage på havet.

Begrænsningen blev i sin nuværende form – den tekniske betegnelse er kW-dage – indført fra den 1. januar 2009, og Danmarks Fiskeriforening PO har indædt kæmpet for at få den fjernet. Derfor vækker beslutningen i Europa-Parlamentet glæde hos formanden.

- Det har været en unødvendig trussel, som fiskerne har haft hængende over sig. Derfor er vi meget glade for, at truslen nu bliver fjernet. Fiskerne behøver ikke længere være bange for, at de bruger for mange dage på havet for at fiske deres kvote, siger Svend-Erik Andersen.

Den første begrænsning på antallet af fiskedage på havet blev indført allerede i 2002 – i øvrigt da Danmark havde formandskabet i Ministerrådet. På Ministerrådsmødet i december 2008 blev så den nuværende begrænsning på kW-dagene indført sammen med vedtagelsen af genopretningsplanen for torsk.

De seneste ti år er torskebestanden imidlertid steget hvert eneste år i Nordsøen og Skagerrak, og den er nu på niveau med 1983. Derfor har det i mange år været uforståeligt for de danske fiskere, at de skulle begrænses af, hvor mange dage de må fiske på havet.

- Vi har altid talt for, at ansvaret for fiskeriets tilrettelæggelse skal tilbage til fiskerne, og det får vi nu mulighed for at kunne gøre i større grad end de foregående år. Det er et klart fremskridt for fiskerne, der nu får bedre muligheder for at fiske effektivt til gavn for dem selv og for fiskebestandene, siger Svend-Erik Andersen.

Allerede i sommer nåede Ministerrådet og Europa-Parlamentet til enighed om at fjerne havdagene. Dagens beslutning i Ministerrådet er således den formelle godkendelse af den politiske enighed fra tidligere på året.

Flere Nyheder