Fiskere taber penge uden kvotetilskrivning

En helt ny rapport – ”Analyse af de erhvervsøkonomiske konsekvenser af discardforbuddet” - slår fast, at fiskerne kommer til at tabe penge, hvis man i
06 sep 2015

En helt ny rapport – ”Analyse af de erhvervsøkonomiske konsekvenser af discardforbuddet” - slår fast, at fiskerne kommer til at tabe penge, hvis man indfører discardforbuddet uden at tilgodese fiskerne med øgede kvoter – den såkaldte kvotetilskrivning.

Samtidig bliver det i rapporten påpeget, at det især er det kystnære fiskeri med små eller mellemstore fartøjer, der bliver ramt økonomisk af forbuddet, ligesom det bliver mest markant for fiskerier i Skagerrak, Kattegat og Østersøen.

Det er NaturErhvervstyrelsen, der har bedt Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi om at udarbejde rapporten, og en af hovedforfatterne, professor Peder Andersen, slår entydigt fast, at fiskerne ved discardforbud helt uden kvotetilskrivning vil lide en mærkbar nedgang i deres indtjening.

- Hvis vi forestiller os, at der ikke sker noget som helst på kvoterne, så er det helt sikkert, at det på kortere sigt giver en negativ bundlinjepåvirkning, siger Peder Andersen.

Ifølge rapporten vil der samlet set – og her har man set på fiskeri i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen – være en nedgang i omsætningen på knap 170 mio. kroner om året, hvilket svarer til en nedgang i omsætningen på 7 procent. Ser man på fiskernes dækningsbidrag, går det ned med 9 procent.

[toggle title="Kvotetilskrivning holder økonomien i 0" state="open" ]Forskerne regner sig i rapporten frem til, at der bliver en minimal fremgang på 1 procent for dækningsbidraget og en uændret omsætning, såfremt der bliver tale om en fuld kvotetilskrivning ved indførelse af discardforbud.

Det bliver dog pointeret, at der er tale om en analyse på det korte sigt, mens man forventer en stærkere positiv påvirkning på bundlinjen over en længere horisont. Det forudsætter dog, at en lang række faktorer spiller ind – bl.a. en positiv udvikling i bestandene med deraf følgende generelle kvotestigninger.

Dog vil det bliver endnu mere positivt mærkbart, hvis kvotetilskrivningen bliver kombineret med et lavere mindstemål. Ifølge forskerne vil det afstedkomme en stigning på 3 procent for omsætningen og 4 procent på dækningsbidraget. [/toggle]

Flere Nyheder