Fiskere vil fortsætte fiskeri efter søstjerner

I såvel Løgstør Bredning som i Nissum Bredning har muslingefiskerne i Limfjorden et stort ønske om at kunne fortsætte søstjernefiskeriet, så man minds
12 jun 2016

I såvel Løgstør Bredning som i Nissum Bredning har muslingefiskerne i Limfjorden et stort ønske om at kunne fortsætte søstjernefiskeriet, så man mindsker de skader, som søstjernerne volder på bestanden af muslinger. Samlet beder fiskerne om tilladelse til at fiske 8.000 tons – de 6.000 tons i Løgstør Bredning; de resterende i Nissum Bredning.

Det fremgår af de fiskeplaner, som Centralforeningen Limfjorden og Danmarks Fiskeriforening PO netop har sendt ind til NaturErhvervstyrelsen.

”Det er de seneste år observeret, at hele fjordområder er blevet tømt for blåmuslinger af søstjerner, og bestanden af søstjerner ønskes derfor reduceret, så denne ikke er unaturlig høj, ” skriver Centralforeningen Limfjorden og DFPO i den fiskeplan for fiskeriet i 2016-2017, som de har sendt ind til NaturErhvervstyrelsen.

Flere Nyheder