Fiskere vil have skarvbestand reguleret ned

Skarven er atter på fremmarch over alt i Danmark, og det har nu ført til, at der netop nu er en revidering af den eksisterende forvaltningsplan for sk
13 jun 2016

Skarven er atter på fremmarch over alt i Danmark, og det har nu ført til, at der netop nu er en revidering af den eksisterende forvaltningsplan for skarv til høring. For Danmarks Fiskeriforening PO er det en kærkommen lejlighed til at slå til lyd for, at reguleringen af bestanden skal intensiveres.

- Vi mener helt klart, at tonen skal skærpes, så vi får en mere virkningsfuld regulering af skarvbestanden, siger Allan Buch, der både er medlem af bestyrelsen i DFPO og formand for Bælternes Fiskeriforening.

Både hans lokalmedlemmer og fiskere andre steder i Danmark har længe påpeget, at skarven i stigende omfang generer erhvervsfiskeriet på flere områder. Det gælder fx i forhold til helt, ål og torsk, og det er på tide at gribe ind, inden bestanden af skarv eksploderer.

- Vi er nødt til at i større omfang at have lov til at regulere på bestanden af skarv, hvor den er til gene for fiskeriet, og eventuelt skal vi have jægere, der er uddannet, til at være med i reguleringen, siger Allan Buch.

[toggle title="Foreslåede tiltag fra Naturstyrelsen" state="open" ]Naturstyrelsen har lagt op til, at den reviderede forvaltningsplan indeholder en række konkrete tiltag, der kan bruge i forvaltningen af skarvbestanden.

Det drejer sig om:

  • Overdækning af bundgarn
  • Regulering af skarv for at beskytte snæbel, laks, stalling, ørred og ål ved vandløb og søer, i fredningsbælter og på rastepladser ved udpegede vandløb og søer
  • Regulering af skarv for beskytte fiskeri med bundgarn og ruser
  • Regulering af skarv i ”udpegede områder på fiskeriterritoriet for at beskytte opvækstområder for fiske eller fiskeudsætninger
  • Reguleringen skal i alle tilfælde godkendes af Naturstyrelsen. [/toggle]

Flere Nyheder