Fiskerhavnens skæbne afgøres på Christiansborg

I Københavns Sydhavn har kampen om Fiskerhavnen og Stejlepladsen, som de lokale fiskere i årtier har brugt til deres bundgarnspæle, nået nye højder. K
af Line Dalgaard Jensen
18 dec 2018

I Københavns Sydhavn har kampen om Fiskerhavnen og Stejlepladsen, som de lokale fiskere i årtier har brugt til deres bundgarnspæle, nået nye højder. Københavns Kommune holder fortsat på, at der er brug for arealet for at gøre plads til 550 nye boliger, men da pladsen er fredet, skal Folketinget ind over – og dét sker nu.

Der er fremsat et lovforslag, hvor flere områder gøres til byzone, og hvor fredninger og strandbeskyttelse ophæves, bl.a. på Stejlepladsen ved Bådhavnsgade.

- Det trumfer fuldstændig fredningen. Jeg får ikke andet ud af det, end at de vil bygge her helt i strid med fredningen og uden at tage hensyn til fiskeriet, siger Brian Kyed, bundgarnsfisker fra Sydhavnen.

Men for Københavns Kommune synes boliger vigtigere. Et stort byggeri skal realiseres, og der er brug for arealet. Oprindeligt skulle byggeriet være på Ørestad Fælled Kvarter, men også her var der protester, planerne blev ændret og dele af bygeriet flyttet til Stejlepladen mm. Ifølge lovforslaget har Ørestad Fælled Kvarter en højere naturværdi, og området skal derfor prioriteres højest.

[embed]http://fiskeritidende.dk/boligbyggeri-truer-sydhavns-bundgarnsfiskere/?highlight=Fiskerhavnen[/embed]

[embed]http://fiskeritidende.dk/dfpo-helt-urimeligt-og-oedelaeggende-for-bundgarnsfiskeriet-i-sydhavn/?highlight=Kyed[/embed]

 

Flere Nyheder