Fiskeriaftale fremtidssikrer dansk fiskeri

Danmarks Pelagiske PO ser overordnet positivt på, at der nu er indgået en politisk fiskeriaftale for dansk fiskeri, og man giver udtryk for, at den fr
06 dec 2016

Danmarks Pelagiske PO ser overordnet positivt på, at der nu er indgået en politisk fiskeriaftale for dansk fiskeri, og man giver udtryk for, at den fremtidssikrer fiskerierhvervet. Men der er skår i glæden, fremgår det af en udmelding fra DPPO.

- Det vigtigste rammevilkår for fiskeriet er stabilitet. Derfor ærgrer vi os over, at aftalen endnu ikke favner hele Folketinget, og vi opfordrer derfor alle partier til at gå aktivt ind i drøftelser om en bredere aftale, lyder det fra DPPO.

Der er plusser og minusser ved fiskeriaftale

Foreningen fremhæver, at aftalen indeholder en lang række meget positive elementer, og at der også er flere elementer, som DPPO direkte har efterspurgt. DPPO peger således på, at aftalen lægger op til at sikre mod såkaldte ”slipper skippers”, der ikke som sådan er aktive i fiskeriet.

- De stramninger hilser vi velkomne. Vi skal fastholde balancen og aktiviteten i dansk fiskeri, skriver DPPO.

Tiltag omkring forskning og videnskabelig rådgivning bliver også positivt fremhævet i en udmelding fra DPPO, ligesom også forbedrede finansieringsmuligheder bliver nævnt. Her bliver der især lagt vægt på vigtigheden af forlængelsen af opsigelsesvarslet for såvel FKA som IOK.

- Det er et tiltag som vi fra DPPOs side har efterlyst og som vil skabe et stabilt og nødvendigt finansieringsgrundlag for fremtidssikringen af dansk fiskeri, lyder det fra DPPO.

- Det er yderligere meget positivt, at det nuværende kvotesystem nu har opbakning fra en meget bred del af Folketinget. Det understreger den positive effekt systemet har haft på forvaltningen af fiskeressourcerne og nedbringelse af overkapaciteten i fiskeflåden.

Oppositionen laver fiskeriaftale udenom Regeringen

Flere Nyheder