Fiskeriaftalen bliver nu sendt i høring

Miljø- og Fødevareministeriet går nu videre med arbejdet med den fiskeriaftale, der er indgået udenom Regeringen før jul. I de kommende dage er aftale
12 feb 2017

Miljø- og Fødevareministeriet går nu videre med arbejdet med den fiskeriaftale, der er indgået udenom Regeringen før jul. I de kommende dage er aftalen sendt i høring i forbindelse med, at aftalen skal implementeres i reguleringsbekendtgørelsen for 2014-2020.

Ministeriet har sendt en såkaldt høringsskrivelse ud, og heraf fremgår det, at man har som målsætning, at den nye reguleringsbekendtgørelse skal kunne træde i kraft fra den 1. marts i år. Det forudsætter dog, at man kan få en dispensation fra den fast regel, der kun tillader ”faste halvårlige ikrafttrædelser af erhvervsrelateret regulering”. Såfremt dette ikke sker, må man antage, at reguleringsbekendtgørelsen først vil kunne ændres med virkning fra den 1. juli.

Netop fordi man fra ministeriets side ønsker en hurtig ikrafttræden for ændringerne, så er der også en meget kort høringsfrist – den er sat til den 20. februar. Det er ret usædvanligt, når der er tale om en så kompliceret og stor opgave, hvor ændringerne er vidtrækkende.

Kystfiskerordning
De ændringer, der bliver lagt op til, refererer stort set alle til de elementer, der findes i den politiske fiskeriaftale, hvor Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, De Radikale og SF gik sammen og senere fik følgeskab af Enhedslisten og Alternativet.

En af hjørnestenene – og det fremgår også af høringsbrevet fra ministeriet – er Kystfiskerordningen. Her ”introduceres en tidsubegrænset ordning, hvor de tilmeldte fartøjers kvoter, bt. og kW bindes i ordningen og kun kan overdrages indenfor ordningen for at sikre, at fartøjer og kvoter forbliver i kystfiskeriet”, som der står i brevet fra Miljø- og Fødevareministeriet.

For ordningen kommer det ifølge udspillet fra ministeriet også til at gælde, at kravene til opfiskning af egen kvote øget fra de nuværende 50 procent til fremover 70 procent for at kunne opnå ekstra tildeling. Dertil kommer, at der også bliver introduceret en række nye fiskearter i Kystfiskerordningen – de skal dog fiskes på rationsvilkår.

Der er også forslag om ændringer for de såkaldte lånefisk. Her vil ”de eksisterende lofter for torsk, tunge, tobis, sperling og brisling” blive fjernet, ligesom kravene til ejerandel bliver hævet fra nu 10 procent til fremover 25 procent.

Det bliver i øvrigt også præciseret, at forlængelsen af opsigelsesvarslet ikke kun gælder for FKA-ordningen, men også bliver gældende for IOK-ordningen. Varslet er i dag på otte år, men fremover skal det være på 16 år.

kW-dage
Der bliver også ændringer for reglerne for kW-dage – noget der dog ikke har relation til fiskeriaftalen, men derimod udspringer af vedtagelser i EU. kW-dagene bortfalder nemlig, og det skal nu implementeres i den danske reguleringsbekendtgørelse.

”Der vil imidlertid stadig være et loft over den samlede mængde kW for de fartøjer, der fisker i de omfattede geografiske områder med de omfattede redskaber. For at sikre, at Danmark ikke overskrider det samlede loft for disse områder, skal fartøjer have en kW-tilladelse, ” skriver ministeret i sit høringsbrev.

Danmarks Fiskeriforening bliver på lige fod med en række andre interessenter opfordret til at svare på høringsbrevet, og der er som tidligere nævnt frist for svar allerede den 20. februar.

Flere Nyheder