Fiskeriaftalen er på plads

Alle Folketingets partier har nu nikket ja til de sidste dele af den aftale om kvotekoncentration, som blev indgået i november 2017. En del af aftalen
20 jun 2018

Alle Folketingets partier har nu nikket ja til de sidste dele af den aftale om kvotekoncentration, som blev indgået i november 2017. En del af aftalen gik på at skaffe midler til udvikling af fiskeriet.

Derfor bliver indbetalingen til Fiskeafgiftsfonden hævet, så der i fremtiden vil være 7,5 mio. kr. ekstra i puljen til uddeling. Pengene skal blandt andet bruges til projekter omkring sporbarhed, digitalisering, efteruddannelse, rekruttering og et mærke for skånsomt fanget fisk samt forskning, herunder om skånsomt fiskeri.

Læs også: Så skal der ro om fiskeriet

Aftalen indeholder også et punkt om auktionering eller udleje af fisk, der henstår uopfisket.

Der er også med i aftalen nye regler gældende for musling- og østersfiskeriet, hvor de nuværende ejere af 4 licenser til enten en af arterne eller begge senest i 2026 skal have afhændet én af licenserne, da de maksimalt må eje 3 licenser til hvert af fiskerierne i fremtiden. Også en ny krydsregel for ejerskab af licenser i Limfjorden lægger begrænsninger på muligheden for at drive fiskeri både i Limfjorden og i fx. Nordsøen.

Flere Nyheder