Fiskeriaftalen er på plads

Alle Folketingets partier har nu nikket ja til de sidste dele af den aftale om kvotekoncentration, som blev indgået i november 2017. En del af aftalen
20 jun 2018

Alle Folketingets partier har nu nikket ja til de sidste dele af den aftale om kvotekoncentration, som blev indgået i november 2017. En del af aftalen gik på at skaffe midler til udvikling af fiskeriet.

Derfor bliver indbetalingen til Fiskeafgiftsfonden hævet, så der i fremtiden vil være 7,5 mio. kr. ekstra i puljen til uddeling. Pengene skal blandt andet bruges til projekter omkring sporbarhed, digitalisering, efteruddannelse, rekruttering og et mærke for skånsomt fanget fisk samt forskning, herunder om skånsomt fiskeri.

Aftalen indeholder også et punkt om auktionering eller udleje af fisk, der henstår uopfisket.

Der er også med i aftalen nye regler gældende for musling- og østersfiskeriet, hvor de nuværende ejere af 4 licenser til enten en af arterne eller begge senest i 2026 skal have afhændet én af licenserne, da de maksimalt må eje 3 licenser til hvert af fiskerierne i fremtiden. Også en ny krydsregel for ejerskab af licenser i Limfjorden lægger begrænsninger på muligheden for at drive fiskeri både i Limfjorden og i fx. Nordsøen.

Flere Nyheder