Fiskeriet efter brisling er i top

[caption id="attachment_10553" align="aligncenter" width="620"] HM 379 Lingbank er et af de fartøjer, der lige nu oplever et godt fiskeri efter brisli
24 aug 2015

[caption id="attachment_10553" align="aligncenter" width="620"]HM 379 Lingbank HM 379 Lingbank er et af de fartøjer, der lige nu oplever et godt fiskeri efter brisling[/caption]

En positiv rådgivning fra ICES Det Internationale Havforskningsråd ved halvårsskiftet for brisling i Nordsøen, har fået fiskerierhvervet til at anmode Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen, om aktivt at arbejde for en forhøjelse af brislingekvoten allerede i indeværende år. Forventningen er, at der komme en forhøjelse af kvoten på 100.000 tons. Fiskerne håber, at der ikke bliver tøvet i EU, og at en forhøjelse af kvoten kan forhandles på plads i en fart, da de lige nu oplever et brislingefiskeri, der er helt på højde med det, man ser, når tobisfiskeriet er på sit højeste. Fartøjerne har høje fangstrater og kommer hjem med fuld last på mindre end en uges fiskeri. Et af de fartøjer, der lige nu oplever et godt fiskeri efter brisling er HM 379 Lingbank, som efter sommerferien har været på tre ture efter brisling i Nordsøen siden den 31. juli.

- Vi har fisket et godt stykke oppe i Nordsøen, samt ved Holland og Helgoland, og der er fisk alle steder. Lige nu er HM 379 Lingbank på vej hjem med en last brislinger, fortæller Jens Rasmussen, der er skipper på HM 379 Lingbank og partner i Fiskeriselskabet Lingbank. HM 379 Lingbank prøver hele tiden at optimere fiskeriet ved at afsøge flere fiskepladser, og har som sagt fundet brisling på dem alle.

- Vi har haft fangstrater på mellem 80 og 180 tons pr. slæb. Brislingefiskeriet er et dagfiskeri, hvor brislingerne er mere samlet end om natten, hvor de er mere spredt. Vi har tre slæb om dagen, og det er et meget rent fiskeri helt uden bifangst af sild, siger Jens Rasmussen, der kan konstatere, at fiskeriet i år er på højde med det gode fiskeri sidste år.

- Fiskeriet er mindst lige så godt, som det var sidste år, hvor jeg ikke har prøvet noget lignende brislingefiskeri, fastslår Jens Rasmussen, som selv stod bag roret på den forrige tur, men ikke er med på den aktuelle tur. Han har dog fået meldinger fra skibet om deres fangster.

- Det fik 250 tons i forgårs (sidste søndag, red.) og 200 tons i går. Vi kan have i alt 780 tons i lasten, og i morgen sejler de hjem for at losse i Hanstholm, siger Jens Rasmussen, der straks efter der er losset tager af sted igen efter flere brislinger. HM 379 Lingbank bliver i brisling et stykke tid endnu, og som med det gode fiskeri håber på, at kvoteforhøjelsen vil falde på plads så hurtigt som muligt.

 

 

Flere Nyheder