Fiskeriet er koncentreret på færre fartøjer

Der er ingen tvivl om, at fiskeriet i dag er koncentreret på langt færre fartøjer end for blot fem eller ti år siden. Det bliver understøttet af tal f
22 nov 2015

Der er ingen tvivl om, at fiskeriet i dag er koncentreret på langt færre fartøjer end for blot fem eller ti år siden. Det bliver understøttet af tal fra NaturErhvervstyrelsen, der blandt andet har set nærmere på, hvor de samlede landinger fordeler sig på fartøjer.

Styrelsen har således lavet en opgørelse, der viser industri- og konsummængden af fisk, der er landet i 2014 fordelt på fartøjer. Og den viser, at 119 danske fartøjer har landet 90 procent af den samlede mængde fisk, der blev landet i det år. Landingerne fra de sidste 10 procent fordeler sig på knap 1500 fartøjer.

NaturErhvervstyrelsen har også opgjort fordelingen på værdi – altså værdien af landingerne. Her viser det sig, at de 119 fartøjers landingsmængde udgør to-tredjedele af den samlede omsætningsværdi. Sagt med andre ord, så lander de 119 fartøjer 90 procent af fisken, men værdien udgør ”kun” omkring 66 procent af den samlede omsætningsværdi.

Flere Nyheder