Fiskeriet går i rette med minister

Fiskerierhvervets organisationer – Danmarks Fiskeriforening PO, Danmarks Pelagiske PO samt Marine Ingredients Denmark – har tidligere skrevet til milj
15 apr 2016

Fiskerierhvervets organisationer – Danmarks Fiskeriforening PO, Danmarks Pelagiske PO samt Marine Ingredients Denmark – har tidligere skrevet til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen for at få ham til at gå ind i sagen om dataanalyser til brug for rådgivningen om TAC for tobis i 2016.

Det skyldes, at organisationerne har mistet tilliden til det arbejde og den rådgivning, som DTU Aqua udfører med hensyn til realmoniteringsfiskeriet i 2016 for Område 1.

Esben Lunde Larsen har nu svaret fiskerierhvervets organisationer, og han forsvarer DTU Aquas arbejde med realtidsmoniteringsfiskeriet, og grundlæggende afviser han erhvervets ønske om at få DTU Aqua til at udlevere de data, der er indsamlet for at lade eksterne fagfolk se på dem.

Fiskeri Tidende bringer her på siderne ministerens svar til DFPO, DPPO og MID, og bringer samtidig de kommentarer, som de tre organisationer har til ministerens udsagn. De er stillet op over for hinanden, så de modsvarer ministerens argumenter afsnit for afsnit og i kronologisk orden.

Flere Nyheder