Fiskeriet har mistet tilliden til DTU Aquas håndtering af tobis i år

[caption id="attachment_9614" align="aligncenter" width="620"] Fiskeriet kan ikke se logikken i den håndtering af tobis, DTU Aqua har gennemført i ind
22 mar 2016

[caption id="attachment_9614" align="aligncenter" width="620"]HG. 62 Brestur af Hirtshals losser 900 tons tobis i Hanstholm. Fanget på ni dages fiskeri.  Foto: Ole Iversen Fiskeriet kan ikke se logikken i den håndtering af tobis, DTU Aqua har gennemført i indeværende år.[/caption]

DFPO, DPPO og MID skrider nu til handling med en fælles kontakt til miljø- og fødevareministeren, der skal åbne op for en ny model, der ikke tager hensyn til skrabetogt.

Fiskernes organisationer Danmarks Fiskeriforening PO og Danmarks Pelagiske Producentorganisation samt Marine Ingrediens Denmark har mistet tilliden til DTU Aquas model til håndtering af realtidsmoniteringsfiskeriet i forvaltningsområde område 1 i indeværende år.

Derfor skrider de tre organisationer nu til handling for at med en fælles kontakt til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V). Fiskeriet ønsker med kontakten til ministeren at få åbnet op for at få lavet en model, der baserer sig på realtidsmoniteringsfiskeriet, og ikke tager hensyn til skrabetogtet i efteråret, som var historisk dårligt.

Store udsving i resultater
Tilliden til DTU Aquas model, der beregner den TAC, der eventuelt kan gives efter realtidsmoniteringsfiskeriet, har lidt et knæk, fordi der løbende er udmeldt meget forskellige resultater. I januar lød resultatet på 50.000 tons i område 1, senere lød beregningen på 275.000 tons. I den seneste model kan kvoten nu max blive 37.000 tons.

- Vi har mistet tilliden til DTU Aquas model, der har givet store udsving i hvilket resultat, vi kan få ud af realtidsmoniteringsfiskeriet i område 1. Med så store udsving er der noget, der ikke hænger sammen, og det sår tvivl, om det er rigtigt, konstaterer Christian Olesen, formand for Danmarks Pelagiske Producentorganisation.

 

DTU fastholder model
Sammen med formanden for Danmarks Fiskeriforening PO Svend-Erik Andersen peger han også på, at DTU Aqua fastholder en model, der siger, at resultatet af realtidsmoniteringsfiskeriet bliver dårligere og dårligere, jo mere der fanges.

- Jo, mere virkeligheden afviger fra det dårlige skrabetogt, jo dårligere mener DTU Aquas model også resultatet af realtidsmoniteringsfiskeriet er. Det modsiger i vore øjne sund fornuft, siger Svend-Erik Andersen, der også peger på, at når en regnemodel giver resultater både op og ned, der afviger med så store tal, så er der noget galt. Det er således baggrunden for, at fiskeriet nu anmoder ministeren om en ny vurdering, hvor realtidsmoniteringsfiskeriet tillægges en afgørende værdi, og der laves en udgave, der ser bort fra det historisk dårlige skrabetogt.

Fiskeriets organisationer har tidligere foreslået DTU Aqua, at lave en vurdering uden hensyn til skrabetogtet, men det har DTU Aqua ikke ønsket.

Brev til ministeren

 

Flere Nyheder