Fiskeriet kommer med forslag til finansiering af forskningsaktiviteter

[caption id="attachment_2025" align="aligncenter" width="400"] Præcis rådgivning er afgørende for en effektiv udnyttelse af fiskeresurserne. F.eks er
14 jun 2016

[caption id="attachment_2025" align="aligncenter" width="400"]makrel Præcis rådgivning er afgørende for en effektiv udnyttelse af fiskeresurserne. F.eks er mere viden om den økonomisk vigtige makrel nødvendigt for en præcis rådgivning[/caption]

En effektiv udnyttelse af fiskeressourcerne forudsætter en præcis rådgivning, der jo danner grundlag for kvotefastsættelsen. En præcis rådgivning kræver igen bedst mulig viden om fiskebestandene, og det kræver forskning. Krav som ikke er blevet mindre med reformen af den fælles fiskeripolitik, men forskning koster penge. I dag muliggør fiskeripolitikken, at man undtager fangster taget i forbindelse med videnskabelige forsøg fra at blive afregnet på medlemslandets kvote inden for en mængde på 2 %. Bestemmelsen giver medlemslandene et incitament og finansiering til at styrke indsatsen indenfor fiskeriforskningen i samarbejde med erhvervet.

- Der er behov for en øget samlet indsats, og der er behov for at erhvervet får en indflydelse på midlernes anvendelse, der modsvarer, at de økonomiske konsekvenser af den nye fiskeripolitik bæres af erhvervet, siger Esben Sverdrup-Jensen, direktør i DPPO. Sammen med DFPO har erhvervet derfor indsendt et forslag til finansiering af forskningsaktiviteter via den videnskabelige kvote på 2%.

- Et af elementerne i forslaget er, at fisken udlejes til til de fiskere, der deltager i/ eller finansierer forskningsprojekterne, dvs, at de i stedet for at få fisken frit til rådighed får en dækning, der svarer til deres omkostninger ved forsøgene, fortæller Esben Sverdrup-Jensen. Med forslaget fra DPPO og DFPO kan man også undgå at komme til at stå i den situation, som er opstået i forbindelse med det konkrete projekt i år, der omhandler indsamling af makrelæg. Her er vilkårene for at deltage i forskningsprojektet så usikre, at fiskerne har meldt fra. Det betyder, at dyrebar forskning kommer til at mangle i vurderingen af makrelbestanden, som er den økonomisk vigtigste art i Europa.

Flere Nyheder