Fiskeriet kræver nye rådgivningsmodeller for tobis

Fiskeriets organisationer er stærkt utilfredse med, at de danske industrifiskere endnu en gang bliver frataget muligheden for et tobisfiskeri. Derfor
13 maj 2016

Fiskeriets organisationer er stærkt utilfredse med, at de danske industrifiskere endnu en gang bliver frataget muligheden for et tobisfiskeri. Derfor hilser man det velkommen, at miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen nu åbner for et serviceeftersyn af den rådgivningsmodel, der bliver anvendt i processen for kvotefastsættelsen.

- Vi har nu igennem de seneste år kun fået en nogenlunde normal tobiskvote i halvdelen af årene, selv om det faktiske fiskeri har givet gode fangstrater. I år har vi i realtidsmoniteringsfiskeriet haft de højeste fangstrater nogensinde, og det giver derfor ingen mening, at en beregningsmodel skal være skyld i, at vi må gå til kaj, siger formand for Danmarks Fiskeriforening PO, Svend-Erik Andersen.

I år har industrifiskerne fra midten af april og frem til begyndelsen af maj gennemført et realtidsmoniteringsfiskeri i Område 1 i Nordsøen. Fangstraterne har været opsigtsvækkende gode, viser analyserne af fiskeriet, men man har fanget de ”forkerte” tobis – i hvert fald i forhold til den model, der benyttes til rådgivning om tobiskvoterne.

- Det er desværre ikke første gang, vi ser en uoverensstemmelse mellem virkeligheden og skrivebordsmodellerne i tobisfiskeriet, så vi ser frem til at gå i gang med eftersynet af den nuværende model og stiller os til rådighed med vores viden og input. Det her er en situation, vi ikke skal havne i igen, siger formand for Danmarks Pelagiske PO, Christian Olesen.

Både DFPO og DPPO konstaterer, at hele forløbet omkring rådgivningen i år har afstedkommet stor frustration blandt fiskerne og skabt en udbredt mistillid fra fiskerne til forskerne.

- Derfor er det nu af helt afgørende betydning, at vi snarest muligt får en hensigtsmæssig forvaltning på plads. Det vil være til gavn for både fiskerne og samfundet, siger Svend-Erik Andersen fra Danmarks Fiskeriforening PO.

Det bliver også påpeget fra fiskerside, at man har ønsket, at der skulle uvildige forskere til, som kunne gå den nuværende forvaltningsmodel igennem for at se, om den giver et virkelighedstro billede af tobisbestanden i Nordsøen.

- Det ville vi gerne have haft undersøgt nærmere, og vi mener, at vi skal fortsætte ad den vej, når ministeren nu sætter gang i et serviceeftersyn af de nuværende modeller, siger Christian Olesen fra Danmarks Pelagiske PO.

Den endelige udmelding om årets tobiskvote kom i går, torsdag, da miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen måtte meddele, at der ikke kom en forhøjelse af den meget lave tobiskvote for 2016.

Fiskeriet har traditionelt stor betydning for industrifiskerne, der tidligere har haft en omsætning på op mod 500 millioner kroner på tobisfiskeriet fra april til ind i juni. Tobis bliver brugt til produktion af fiskemel og fiskeolie, og den samlede årlige eksportværdi er omkring 3 milliarder kroner.

 

Flere Nyheder