Fiskeriet mangler tobissvar fra minister

    [caption id="attachment_12836" align="aligncenter" width="620"] Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen fotograferet den 6.
09 apr 2016

 

 

[caption id="attachment_12836" align="aligncenter" width="620"]Uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen fotograferet den 6. juli 2015. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen fotograferet den 6. juli 2015.[/caption]

Danmarks Fiskeriforening PO, Danmarks Pelagiske Producentorganisation samt Marine Ingrediens Denmark tog den 21. marts 2016 en fælles kontakt til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, fordi fiskeriets organisationer havde mistet tilliden til DTU Aquas evne til selvstændigt at rådgive om den endelige TAC for tobisbestanden. Målet med kontakten til ministeren er at få åbnet op for en ny model, der vægter virkelighed over teori. Blandt andet ønsker de tre organisationer en uvildig gennemgang af ”realtidsrådgivningen” af tobis i forvaltningsområde 1, og har anbefalet, at forskere fra University of Washington gennemgår relevante data fra DTU Aquas skrabetogter og realtidsmonitering. Data som DTU Aqua dog indtil videre ikke har ønsket at udlevere. Der er nu gået næsten tre uger siden kontakten til ministeren, men svaret lader fortsat vente på sig. Nu haster det, og organisationerne har rykket ministeren for svar.

- Det er skuffende, at vi endnu ikke har fået svar fra ministeren. Tobis fiskeriet er jo gået i gang allerede den 1. april, og der åbnes også for fiskeriet i område 1 den 15. april, siger Christian Olesen, formand for Danmarks Pelagiske Producentorganisation.

Data nødvendige
Det er en forudsætning for en uvildig gennemgang af tobisrådgivningen, at DTU Aqua stiller relevante data til rådighed.

- Vi kan ikke forstå, at det skal være så vanskeligt at få udleveret de data, som er nødvendige for at få igangsat en uvildig gennemgang. Forskerne sidder klar i Washington til at gå i gang, så snart de har de nødvendige data, siger Christian Olesen. Forskerne på University of Washington er i forvejen engageret i et projekt med erhvervet om udvikling af den langsigtede forvaltning af tobis. Det er således realistisk, at de kan færdiggøre arbejdet inden for den eksisterende tidsramme.

Tillid væk
Tilliden til DTU Aquas model, der beregner den TAC, der eventuelt kan gives efter realtidsmoniteringsfiskeriet, har lidt et knæk, fordi der løbende er udmeldt meget forskellige resultater. I januar lød resultatet på 50.000 tons i område 1, senere lød beregningen på 275.000 tons. I den seneste model kan kvoten nu max blive 37.000 tons.

- Vi presser på for et svar, fordi vi har mistet tilliden til DTU Aquas model, der har givet store udsving i hvilket resultat, vi kan få ud af realtidsmoniteringsfiskeriet i område 1. Med så store udsving er der noget, der ikke hænger sammen, og det sår tvivl, om det er rigtigt, konstaterer Christian Olesen.

 

 

Flere Nyheder