Fiskeriet skal på dagsordenen i BREXIT-forhandlinger

De danske fiskeriorganisationer fortsætter kampen for at få fiskeriet i EU øverst på dagsordenen i forbindelse med de forestående forhandlinger om Sto
22 mar 2017

De danske fiskeriorganisationer fortsætter kampen for at få fiskeriet i EU øverst på dagsordenen i forbindelse med de forestående forhandlinger om Storbritanniens udmeldelse af EU. Det sker med et nyt samarbejde på tværs af landegrænser mellem fiskeriorganisationer fra 9 medlemslande i EU.

Samarbejdet – der er døbt European Fisheries Alliance – skal sikre, at fiskeriet bliver et centralt emne, når forhandlingerne indledes mellem Bruxelles og London. Det skyldes ikke mindst, at de britiske fiskere har lægger pres på, for at EU-fiskerne bliver forment adgang til den britiske fiskerizone.

De danske fiskeriorganisationer Danmarks Fiskeriforening PO og Danmarks Pelagiske PO repræsenterer hovedparten af de danske erhvervsfiskere og her er holdningen, at bestandene i Nordsøen og havet omkring Storbritannien er fælles. Og at fiskeriet fortsat skal forvaltes bæredygtigt i fællesskab mellem EU og briterne – også efter et britisk BREXIT.

- Danske fiskere har historisk set haft adgang til at fiske tæt på de britiske kyster, og det skal Danmark og EU stå fast på. Det har været tilfældet siden kvotesystemet blev indført af EU i 1983, men også tidligere har danske fiskere haft frit fiskeri helt ind til 12 sømil af de britiske kyster, siger Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening PO.

De danske fiskeres udbytte af fiskeri i den britiske fiskerizone varierer fra år til år, men gennemsnitligt udgør værdien og mængden af fiskeriet en anselig andel af de samlede danske landinger. Målt på værdi fanger danske fiskere omkring 30 procent af den årlige omsætning fra britisk farvand, mens det målt på mængde drejer sig om lige under 40 procent af de årlige landinger.

- Der er tale om et ganske omfattende dansk fiskeri i britisk farvand, og derfor er det selvfølgelig vigtigt for os, at der bliver taget hånd om fiskeriet i forbindelse med BREXIT-forhandlingerne. Det er derfor, at vi nu går samme i en stærk alliance med fiskeriorganisationer i de øvrige EU-lande, forklarer direktør for Danmarks Pelagiske PO, Esben Sverdrup-Jensen.

På den baggrund vil de to danske fiskeriorganisationer arbejde på at sikre at:

  • kvotefordelingen skal fortsætte som i dag
  • adgangen til britisk farvand skal fortsætte som i dag
  • fiskeriaftalerne skal sammenkædes med handelsaftaler

Såvel Danmarks Fiskeriforening PO som Danmarks Pelagiske PO er med i den nationale Task Force, som Miljø- og Fødevareministeriet har nedsat i forbindelse med BREXIT-forhandlingerne. Derudover er de to fiskeriorganisationer i dialog med såvel EU-Kommissionen som Europa-Parlamentet.

Flere Nyheder