Fiskeriet vil have brislingekvoten op her og nu

Fiskeriets organisationer retter nu en direkte henvendelse til miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen om forhøjelsen af brislingekvoten i Nordsøen
05 okt 2015

Fiskeriets organisationer retter nu en direkte henvendelse til miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen om forhøjelsen af brislingekvoten i Nordsøen. Alt tyder nemlig på, at Ministerrådet vil sige god for forhøjelsen, men bureaukratiet gør, at det tidligst vil kunne ske med virkning fra midten af oktober.

I Danmarks Fiskeriforening PO, Danmarks Pelagiske PO og Marine Ingredients Denmark er man ikke tilfredse med at skulle vente så længe på en forhøjelse, som der både er biologisk opbakning til og enighed om på embedsniveau.

- Alt tyder på, at vi tidligst kan stå med et vedtaget forslag den 15. oktober. Det er for sent for fiskerne, og det vil medføre et unødvendigt og uhensigtsmæssigt stop for fiskeriet og for produktionen i land, skriver de tre organisationer i en fælles henvendelse til ministeren.

Ventet længe

Her bliver det understreget, at flere fartøjer allerede har været tvunget til at stoppe fiskeriet, selv om bestanden er historisk høj, og man i stedet burde have et tilsvarende historisk godt fiskeri.

- Vi har ventet meget længe på klarhed vedrørende kvoteforhøjelsen. ICES kom allerede i juni med en historisk positiv rådgivning for brisling for 2015 og 2016. Vi har nu brug for en løsning som kan sikre et fortsat fiskeri, lyder opfordringen, hvor man fra de tre organisationer anerkender, at såvel ministeren som det danske embedsværk har gjort en stor indsats for at imødekomme fiskerierhvervets ønske.

- Desværre har EU's systemets ”positive nødprocedure” vist sig ikke at kunne effektueres med den forventede smidighed i EU-systemet. Det er skuffende og bekymrende, også i et længere perspektiv, skriver de tre organisationer.

Optimalt fiskeri

Det bliver i brevet til Eva Kjer Hansen understreget, at fangstraterne for brisling i Nordsøen er høje, og at bifangsterne hidtil har været minimale. Der er med andre ord tale om et fiskeri, der næsten er optimalt for fiskerne; ja, faktisk har fiskeriet ikke været bedre i godt 30 år.

- Den kvote som blev fastsat 1. januar 2015 er nu næsten opfisket, hvilket er historisk tidligt på sæsonen, og vi afventer den kvoteforhøjelse, som længe har været på vej igennem EU-systemet, hedder det således i den kontante opfordring til ministeren.

Flere Nyheder