Fiskeriets bruttoomsætning stiger 8 procent

[caption id="attachment_13120" align="aligncenter" width="620"] Bedre priser på konsumfisk trækker fremgangen i bruttoomsætningen[/caption] 3.044 m
07 nov 2016

[]

3.044 mio. kroner lyder bruttoomsætningen på ved de danske fiskeri i årets første 10 måneder. Det er en stigning på 8 procent sammenlignet med samme periode sidste år, hvor omsætningen lød på 2.813 mio. kroner. Det viser tal, som Fiskeri Tidende har trukket fra NaturErhvervstyrelsens Landingsregister. Fremgangen i bruttoomsætningen er ikke mindst bemærkelsesværdig set i lyset af, at 2016 bød på en omsætning i det økonomisk vigtige tobisfiskeri, der var omkring 200 mio. kroner mindre end i 2015 på grund af en næsten ikke eksisterende kvote på tobis.

Industrifald
Det er således ikke bruttoomsætningen i industrifiskeriet, som trækker fremgangen. Her er der primært på grund af den manglende tobisomsætning en nedgang i bruttoomsætningen fra 843,5 mio. kroner sidste år til 596,7 mio. kroner i år. Mængderne er faldet fra 498.375 tons i årets første 10 måneder sidste år til 289.249 tons i år. Et fald på 42 procent. Til gengæld kan industrifiskerne glæde sige over, at den gennemsnitlige kilopris er steget fra 1,69 kroner sidste år til 2,06 kroner i år.

Konsumfremgang
Det er derfor i konsumfiskeriet, man skal finde årsagen til den fine fremgang i bruttoomsætningen. Selvom mængderne her er steget en smule fra 237.409 tons i de første 10 måneder af 2015 til 246.195 tons i år, så er det bedre priser på de vigtigste konsumarter, der primært trækker fremgangen. Den gennemsnitlige kilopris på konsumfisk er steget fra 8,24 kroner sidste år til 9,90 kroner i år. En stigning på 20 procent, som sætter sit tydelige aftryk i regnskabet, når konsumomsætningen skal gøres op. I år er der frem til den 31. oktober skabt en bruttoomsætning ved konsumfiskeriet på 2.436,3 mio. kroner. Det er en stigning på 24 procent sammenlignet med samme tidspunkt sidste år, hvor bruttoomsætningen lød på 1.957,2 mio. kroner.

Østersøen halter
Tallene dækker dog over, at der er store regionale forskelle, idet der i konsumfiskeriet i Østersøen er tale om en tilbagegang på 17 procent i bruttoomsætningen sammenlignet med sidste år. En tilbagegang fiskerne i Østersøen kan se frem til fortsætte med øget styrke til næste år, hvor torskekvoten er beskåret voldsomt. Helt anderledes ser det ud i Nordsøen, hvor bruttoomsætningen er steget fra 1.127,2 mio. kroner sidste år til 1.393,8 mio. kroner i år . En stigning på 24 procent.

 

Flere Nyheder