Fiskeriforening glæder sig over støtteordning

Danmarks Fiskeriforening har i flere år efterspurgt, at der bliver mulighed for at støtte yngre fiskeres førstegangsetablering. Det bliver der nu muli
30 jun 2017

Danmarks Fiskeriforening har i flere år efterspurgt, at der bliver mulighed for at støtte yngre fiskeres førstegangsetablering. Det bliver der nu mulighed for, når det fra den 3. juli bliver muligt for yngre fiskere, der gerne vil i gang med deres første etablering som selvstændig erhvervsfisker, at søge tilskud.

For ikke at komme i strid med EU s statsstøtteregler, har det været nødvendigt at ordningen meget tæt følger de bestemmelser for længde for tilskudsberettigede fartøjer samt at fiskerens alder og fartøjets alder matcher de krav, der er i en tilsvarende støtteordning til yngre fiskere, som findes i EHFF – Den Europæiske Hav- og Fiskeri Fond. Det betyder også, at ”spillerummet” for at ”ændre” bestemmelserne har været endog meget begrænset.

Yngre fiskere kan nu søge støtte til etablering

Et af de væsentligste forhold som Danmarks Fiskeriforening PO har ønsket at ændre, men ikke er kommet igennem med er muligheden for at købe part eller andel i et eksisterende fartøj. Kravet er, at hvis man skal  have støtte som nyetableret yngre fisker, så skal hele fiskefartøjet skifte ejer/ejerkreds i forbindelse med ejerskiftet. Det betyder, at man kan etablere sig med hele eller dele af et fartøj, men hele fartøjet skal skifte ejer i forbindelse med førstegangsetableringen.

Mange førstegangsetableringer sker ved, at man køber sig til en part eller andel af et fartøj – en normal praksis ved generationsskifte, hvor den ældre, overdragende generation beholder en part eller andel af fartøjet.

Derfor risikerer dette krav at blive en alvorlig hæmsko for at få ordningen til virke bedst muligt med henblik på at bidrage til at få yngre fiskere ind i erhvervet – hvilket jo netop er formålet.

”For sjov”

Danmarks Fiskeriforening påpeger også, at kravene til, at ansøgere ikke tidligere må have været registeret som ejer af et fartøj, risikerer at give problemer. Ifølge Danmarks Fiskeriforening vil det her være af stor betydning, hvis der kunne blive en bagatelgrænse, som kan sikre at de meget små fartøjer mange unge fiskere har haft registreret i Søfartsstyrelsen, ikke kommer til at afskære dem fra tilskud.

- Der er en udbredt tradition for at børn og unge i mange fiskerbyer har et lille fartøj, som anvendes til at fiske for sjov – Danmarks Fiskeriforening finder, at det vil være ærgerligt, hvis denne tradition skal afskære yngre fiskere fra at kunne anvende ordningen, skriver foreningen i sit høringssvar.

 

Flere Nyheder