Fiskeriformand er ikke imponeret over fordeling af fiskerimidler

I sidste uge nåede fiskeriordførerne fra et fuldtalligt Folketing frem til en aftale, der prioriterer brugen af knap 1 milliard kroner fra Den Europæi
22 maj 2017

I sidste uge nåede fiskeriordførerne fra et fuldtalligt Folketing frem til en aftale, der prioriterer brugen af knap 1 milliard kroner fra Den Europæiske Hav- og Fiskeri Fond (EHFF) for perioden 2018 til 2020.

Men selv om der er fuld opbakning til aftalen i Folketinget, så er formanden for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen, uimponeret af resultatet og fordelingen af midlerne.

- 1 milliarder kroner er virkelig mange penge, som – ifølge aftaleparterne – skal ”fremtidssikre” dansk fiskeri. Men hvis man ser på fordelingen af midlerne, så bliver over halvdelen prioriteret til offentlige opgaver som fiskerikontrol, fiskeriforskning og vandløbsrestaurering, siger Svend-Erik Andersen.

Han fortsætter:

- Såvel fiskerikontrollen som fiskeriforskningen er nødvendige og naturlige elementer for fiskeriet, men midlerne til restaurering af vandløb er direkte støtte til kommunerne, slår Svend-Erik Andersen fast.

Han peger på, at det samlet set kun bliver en meget lille del af midlerne – som altså samlet set er på kan 1 milliard kroner – der bliver disponeret direkte til den danske fiskerflåde. I alt er det knap 24 millioner kroner om året eller kun godt syv procent af midlerne, der går direkte til fartøjerne.

- Vi vil naturligvis diskutere EHFF-aftalen i bestyrelsen i Danmarks Fiskeriforening, ligesom vi vil være i dialog med såvel ministeren som styrelsen over anvendelsen af midlerne i EHFF, siger Svend-Erik Andersen.

Flere Nyheder