Fiskerikontrollen holder øje med hollændere

De danske fiskere har været ganske irriterede over de hollandske bomtrawlere, der i lange perioder har fisket i Skagerrak. Synspunktet er, at hollænde
24 feb 2017

De danske fiskere har været ganske irriterede over de hollandske bomtrawlere, der i lange perioder har fisket i Skagerrak. Synspunktet er, at hollænderne har fanget fisken i Skagerrak og afskrevet den på kvoten i Nordsøen. Den hollandske kvote er ikke særlig stor i Skagerrak, og derfor menes det, at hollændere driver ulovligt fiskeri ved at afskrive fangster i Skagerrak på deres kvote i Nordsøen.

Derfor blev der på generalforsamlingen i Hirtshals rettet en klage mod Landbrugs- og Fiskeristyrelsens kontrol, som fiskerne fandt var for lemfældig. Siden da bad Danmarks Fiskeriforening PO om, at få sagen drøftet på et Erhvervsfiskeriudvalgsmøde, hvor NaturErhvervstyrelsen, nu Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, i et notat forklarede, at de ville øge fokus på området. I notatet stod også, at der i 2016 blev foretaget 12 kontroller ombord på belgiske fartøjer og 36 kontroller på hollandske fartøjer. Og den praksis vil fortsætte i 2017.

- Vi fortsætter den fysiske kontrol til søs, og så analyserer vi på de data vi har om deres fiskeri, siger Mik Jensen, Fiskerikontrolchef fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen til Fiskeri Tidende.

Såfremt analyserne resulterer i materiale, der kan understøtte påstande om, at der er begået ulovligheder kan sagen ende som en politisag.

VMS-kontrol
Et af de områder, der har været meget diskussion om, har været det digitale spor af fiskefartøjets færden, det overvåges via det såkaldte VMS. Det påstås, at hollænderne slukker for fartøjsovervågningsenheden, når de fisker det forkerte sted.

- Men det er ikke os, der har forpligtelsen overfor den hollandske fisker, hvis fartøjsovervågningsenheden ikke fungerer. Det er den hollandske FMC, der skal tage kontakt til hollænderen, siger Mik Jensen og tilføjer, at man fra dansk side selvfølgelig orienterer både det hollandsk fiskefartøj og hollandsk FMC, hvis der konstateres hollandske fiskefartøjer uden velfungerende fartøjsovervågningsenhed.

Det samme er tilfældet, hvis et dansk fiskefartøj i udenlandsk farvand sejler uden velfungerende fartøjsovervågningsenhed. Så er det den danske kontrol, der skal fortælle fartøjet, at de har mistet forbindelsen.

Hvis fartøjsovervågningsenheden ikke sender, skal der løbende sendes manuelle positioner til den nationale FMC.

 

Flere Nyheder