Fiskeriskolen vil have nyt banebrydende fiskeskib

Fiskeriskolen i Thyborøn vil have udskiftet det nuværende skoleskib, Athene, med et rigtigt fiskefartøj. For Athene har udspillet sin rolle som underv
28 apr 2016

Fiskeriskolen i Thyborøn vil have udskiftet det nuværende skoleskib, Athene, med et rigtigt fiskefartøj. For Athene har udspillet sin rolle som undervisningsskib, da opgaverne er blevet alt for få, og skibet kan heller ikke fiske.

Derfor er ideen om et moderne og banebrydende fiskefartøj, udviklet og bygget på baggrund af den nyeste teknologi nu bragt på banen. På Fiskeriets Servicefags seminar i Skagen fremlagde forstander Søren Hyllen, Fiskeriskolen, således tankerne omkring et nyt fiskefartøj.

- Vi vil have et banebrydende fiskefartøj, sagde Søren Hyllen, forstander på Fiskeriskolen.

At det skal være et ”banebrydende” fartøj betyder, at det skal være markant anderledes og nyskabende i forhold til det alment kendte og accepterede.

- Det skal fungere som skoleskib på Fiskeriskolen og demonstrationskib for hele erhvervet, sagde Søren Hyllen.

Fartøjet skal også indgå i undervisningen således, at de ny fiskerielever på dette fiskefartøj vil kunne opleve livet som fisker før de får en "rigtig" læreplads. Det betyder med andre ord, at flere måske vil være mere afklarede omkring praktikforløbet før de kommer afsted og prøver både storme og uvejr og de mange arbejdstimer ombord på fiskefartøjet.

Læs også

Mangler midler

Processen omkring skabelsen af det nye fiskefartøj er kun småt gået i gang. For Fiskeriskolen savner 2,6 mio. kr. til den første del af udviklingen, hvor fiskere, forskere, værfter og mange andre partnere skal være med til at nytænke og tænke tanker. Processen skal munde ud i et færdigt design med specifikationer, som værfterne kan byde ind på.

Økonomien skal i første omgang bruges til fase 1, der er projekteringsfasen, og ifølge Søren Hyllen er der givet en indikation af et beløb på mellem 10 og 15 mio. kr. på Finansloven i 2018 til fase 2, der handler om byggeri af fartøjet. Men med 10-15 mio. kr. fra Staten, så er der stadig brug for måske 15-25 mio. kr. til nybygningen.

Inspiration

Det er blandt andet det hollandske fartøj MDV 1 Immanuel, der har indspireret til tankerne bag et nyt banebrydende fiskefartøj. MDV 1 drives blandt andet med et power-management system, der styrer energiforbruget ombord, og der er anvendt en specielt coating til overfladen af skibet og belysningen er med LED, hvorved der opnås en besparelse på strømmen.

- Men om det skal se sådan ud, det ved jeg ikke, sagde Søren Hyllen.

Han har ladet sig inspirere flere steder, og alt er i princippet i spil omkring udformning af designet. Og om det skal drives med en hybrid-motor, el eller LNG er også til diskussion. Kun én ting ligger fast - og det er længden, der ikke må overstige de 24 meter.

- Hvordan fartøjet skal se ud, og hvilke materialer, det skal bygges af. Det har vi ikke den mindste anelse om, fortalte Søren Hyllen.

Han pegede på, at igennem projektet vil der bliver mulighed for at eksperimentere.

- Vi kan lave et demonstrationsskib, der kan give inspiration til de næste fartøjer, konstaterede Søren Hyllen, der er klar til at åbne op for en proces, hvor alle med interesse for at bidrage med input skal involveres.

- Jeg tror, at værfterne sikkert har en masse ideer, der skal op af skuffen, konstaterede han.

Men det er ikke kun værfterne, der indbydes. Faktisk er alle med input velkomne til at deltage i processen, lød de åbne arme fra Søren Hyllen til deltagerne på Fiskeriets Servicefags seminar i Skagen.

 

Det er blandt andet den hollandske nybygning MDV 1 Immanuel, der har inspireret Fiskeriskolen til ideen om et nyt banebrydende fiskefartøj. Se video her under!

https://youtu.be/E0I6O2JDyCc

Samarbejde

Selvom det skal være Fiskeriskolens fartøj, så lægges der i projektbeskrivelsen op til, at en lang række partnere er med i projektet. Eksempelvis skal DTU Aqua bidrage med viden omkring dynamiske havkort, så fiskeriet kan planlægges ud fra havstrømme, vind og en lang række parametre, som er bestemmede for fiskeriet. På den måde kan der fiskes økonomisk optimalt, når der er kendskab til, hvor fisken opholder sig.

En anden partner er organisationen ”Green Ship of the Future”, der blandt andet kan bidrage med viden omkring hvilket drivmiddel, der skal anvendes. Fiskeriets Arbejdsmiljøråd er også tænkt med i processen, så der kan udvælges redskaber og indrettes arbejdspladser, hvor sikkerheden er i top, og hvor den fysiske belastning af besætningen minimeres.

- Så der skal sikkert rensemaskiner og løfteudstyr ombord, siger Søren Hyllen.

Flere Nyheder