Fiskeristyrelsen opdager fejl i tildelingen af visse FKA-kvoter

Fiskeristyrelsen udsendte den 3. januar 2018 tilladelser til årsmængdefiskeri efter ny regulering 2018. Nu viser det sig imidlertid, at der er fejl i
19 mar 2018

Fiskeristyrelsen udsendte den 3. januar 2018 tilladelser til årsmængdefiskeri efter ny regulering 2018. Nu viser det sig imidlertid, at der er fejl i de udsendte tilladelser, meddeler Fiskeristyrelsen.

Fejlen består i at styrelsen ikke forud for tildeling af årsmængder til fartøjer med kvoteandele, havde fået afsat mængder til rationsfiskeri. Styrelsen har derfor for disse arter uddelt årsmængde på et forkert grundlag.

Derfor er det nødvendigt at udstede nye tilladelser for en række arter. De pågældende arter er:

Rødspætter i Østersøen

Kuller i Skagerrak, Kattegat og Østersøen

Pig- og slethvar i Nordsøen

Dybvandsrejer i Nordsøen

Laks i Østersøen

Hvis der til fartøjer har været ansøgt om overførsel af fartøjskvoteandele, overdragelse af årsmængder, bytte af andele eller bytte af årsmængder, og fartøjsejeren endnu ikke har modtaget Styrelsens svar herpå, vil der i de udsendte bilag 1 ikke være taget højde for det ansøgte. De pågældende fartøjsejere vil senere modtage svar herom sammen med et op-dateret bilag 1.

Tilladelse nr. 1000 med tilhørende bilag og orienterings brev er udsendt til relevante fartøjsejere.

Fiskeristyrelsen beklager fejlen.

 

Flere Nyheder