Fiskerne er gode til at følge reglerne

[caption id="attachment_9539" align="aligncenter" width="620"] Fiskerikontrollen havde sidste år ikke så ofte brug for at hive bødeblokken frem[/capti
30 mar 2017

[]

Det er ikke nogen hemmelighed, at fiskerierhvervet er reguleret af et hav af regler på mange forskellige områder, som er et regelfarvand, som det kræver sin mand at manøvrere rundt i. Men det bliver fiskerne bedre og bedre til. Det viser den nye årsrapport om emnet fra Landbrug- og Fiskeristyrelsen. Det samlede antal overtrædelser faldt en del i forhold til 2015, og der blev ikke konstateret nogen af de alvorlige overtrædelser, som i sidste ende kan føre til suspension eller inddragelse af fiskerilicens. Også fiskernes egne oplysninger fra logbøger, satellitsendere, afregninger m.v., som systematisk kontrolleres, viser, at flere fiskere følger reglerne. På de områder, hvor de fleste overtrædelser af reglerne blev konstateret, er der tale om formelle overtrædelser af rapporteringsforpligtigelser. Også her er der dog tale om færre overtrædelser end i foregående år.  Det vækker glæde i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, der har sat øget fokus på at anvende indrapporteret data til at give bedre vejledning til den enkelte fisker.
- Vi er meget tilfredse med at se, at vores indsats med målrettet vejledning, dialog og kontrol over for især de fiskere, der tidligere har haft vanskeligt ved at følge reglerne, viser sig at have effekt. Vi ser helt tydeligt, at fiskerne er blevet bedre til at følge reglerne på en række områder, siger Mik Jensen, fiskerikontrolchef i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

Landingsforpligtelsen
Kontrolchefen drypper dog en smule malurt i bægeret.En særlig opgave for fiskerikontrollørerne har i 2016 været at vejlede fiskerne om de nye regler i relation til landingsforpligtelsen.
- Desværre ser vi indikationer på, at nogle fiskere ikke efterlever reglerne om at ilandbringe al fanget fisk. For eksempel ser det ud til, at der smides fisk ud, når vi sammenligner mængden af undermålsfisk ved kontrol til søs med mængden af undermålsfisk, der bringes i land, når ikke der er gennemført kontrol, siger Mik Jensen.

2.800 landinger kontrolleret
Fiskerikontrollørerne kontrollerede ca. 2.800 landinger i de danske havne og ca. 560 gange blev fiskefartøjer kontrolleret til søs under fiskeri.

 

 

Flere Nyheder