Fiskerne er gode til at overholde reglerne

[caption id="attachment_9539" align="aligncenter" width="620"] Fiskerikontrollen havde ikkeofte brug for notesblokken i 2015[/caption] Fiskerne var
08 apr 2016

[caption id="attachment_9539" align="aligncenter" width="620"]Fiskerikontrollen intensiverede indsatsen i 2011 Fiskerikontrollen havde ikkeofte brug for notesblokken i 2015[/caption]

Fiskerne var gode til at overholde reglerne sidste år. Det viser den årlige rapport fra Fiskeri Kontrollen. Der blev i 2015 konstateret meget få alvorlige overtrædelser.

-  Ingen fiskere er endnu tildelt så mange point, at suspension eller inddragelse af fiskerilicens er kommet på tale, og kun et par stykker har fået tildelt point i 2015. Samtidig ser vi en højere grad af regelefterlevelse på flere og flere udvalgte områder, siger Mik Jensen, som er fiskerikontrolchef i NarturErhvervstyrelsen.  Det samlede antal overtrædelser er faldet lidt i forhold til 2014. Det fremgår af rapporten, at de fleste forhold er formelle overtrædelser af rapporteringsforpligtelser.  Fiskerikontrolørerne kontrollerede i 2015 ca. 2.600 landinger i danske havne svarende til ca. 4 procent af de samlede landinger. Godt 600 fiskefartøjer blev kontrolleret til søs under fiskeri.

Flere Nyheder