Fiskerne er mest tilfredse med NaturErhvervstyrelsen

Hvor tilfreds er du med NaturErhvervstyrelsen? Det spørgsmål fik 894 kunder hos NaturErhvervstyrelsen i løbet af juni og juli måned i år. Formålet var
26 sep 2015

Hvor tilfreds er du med NaturErhvervstyrelsen? Det spørgsmål fik 894 kunder hos NaturErhvervstyrelsen i løbet af juni og juli måned i år. Formålet var at lave en såkaldt ”kundetilfredshedsundersøgelse”.

I 2013 fik NaturErhvervstyrelsen lavet en tilsvarende undersøgelse og i den konstateredes det, at 35 procent var overordnet tilfreds med styrelsen. I undersøgelsen fra i år var det tal steget til 43 procent. Det dækker over tilfredse og meget tilfredse kunder.

Her skiller området akvakultur sig dog markant ud med en tilfredshed på 68 procent. Også fiskerne synes tilfredse med en tilfredshed blandt mere end 54 procent af de adspurgte.

Selvom der er fremgang, så er det ifølge Jette Petersen, direktør i NaturErhvervstyrelsen, ikke højt nok. Derfor skal der arbejdes på at forbedre kundernes oplevelse af kontakten med NaturErhvervstyrelsen.

- Jeg er meget tilfreds med, at vores kunder er blevet mere tilfredse med os – især i en tid med mange store forandringer for vores kunder, blandt andet i form af de store EU-reformer inden for landbrug og fiskeri. Men det er også klart, at vi ikke er i mål endnu, siger Jette Petersen.

Særligt på et område er tilfredsheden markant. Tilfredsheden med Styrelsens kontrolbesøg er helt oppe på 71 procent i gennemsnit. Det er dog ikke fiskerne, der trækker procenten op, da de mere negativt indstillet end gennemsnittet. I afrapporteringen fra analysefirmaet Megafon sammenkædes dette med en utilfredshed med medarbejdernes afgørelser, som fiskerne finder er mindre velbegrundende. 16 procent af fiskerne er meget tilfreds, mens 54 procent er tilfreds. Der er dog kun 6 procent, der er meget utilfreds, og 9 procent, der er utilfreds.

De 894 adspurgte kunder fordeler sig indenfor forskelllige områder, som NaturErhvervstyrelsen er i berøring med til daglig. 15 procent af de adspurgte er fiskere og 1 procent er rekreative fiskere. Derudover er der grupper indenfor landbrug, gartneri, akvakultur og virksomheder.

Flere Nyheder