Fiskerne glæder sig over fodslag med tyskerne i den vestlige Østersø

[caption id="attachment_11310" align="aligncenter" width="620"] Kim Kær Hansen[/caption] Danske fiskere skal ikke stilles ringere end tyske fiskere
09 feb 2017

[caption id="attachment_11310" align="aligncenter" width="620"] Kim Kær Hansen[/caption]

Danske fiskere skal ikke stilles ringere end tyske fiskere. Derfor kan danske fiskere med øjeblikkelig virkning fiske fladfisk i den vestlige Østersø på lige fod med fiskere fra Tyskland. Den vestlige Østersø har siden 1. februar været lukket for fiskeri efter torsk.

De tyske myndigheder har dog tilladt tyske fiskere at fiske efter fladfisk i lukkeperioden. Derfor har de danske og tyske myndigheder på miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsens foranledning drøftet situationen.

På den baggrund følger de danske myndigheder nu de tyske myndigheder i forhold til, hvordan beskyttelsesperioden for torsk i den vestlige Østersø skal forvaltes.

Det er en melding, der glæder fiskerne i den vestlige Østersø, der til deres store frustration de seneste ni dage har kunnet se deres tyske kollegaer drive et fiskeri, som de selv var afskåret fra da de to landes myndigheder har tolket vilkårene for lukkeperioden forskelligt.

– Det er glædeligt, at miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsens har taget initiativ til  at drøfte situationen med de tyske myndigheder, således at de danske fiskere må fiske efter fladfisk på lige fod med tyske fiskere, så længe bifangster af torsk ikke overstiger 10 procent. Det giver fiskerne mulighed for at tjene lidt penge i en svær periode, siger Kim Kær Hansen, næstformand i Danmarks Fiskeriforening PO og formand for fiskerne i Klintholm. Selvom han er tilfreds med udmeldingen fra ministeren, så lægger han ikke skjul på, at han finder forløbet bekymrende.

– Det er bekymrende, at tyskerne kan tolke reglerne anderledes. Der burde være en koordinering med de andre lande, og det havde klædt tyskerne, hvis de inden havde meddelt, at de havde tænkt sig at gøre, som de har gjort. Nu har de danske fiskere gået i ni dage med store frustrationer, og det havde ikke være nødvendigt, konstaterer kim Kær Hansen.

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen havde i første omgang meddelt danske fiskere, at det i lukkeperioden ikke ville være lovligt at fiske efter fladfisk i den vestlige Østersø, da et sådant fiskeri ikke kan finde sted uden bifangst af torsk.

Imidlertid viste det sig, at Tyskland har givet tilladelse til, at tyske fiskere fisker efter fladfisk i lukkeperioden. På den baggrund har de danske myndigheder valgt at følge de tyske myndigheders fortolkning.

Flere Nyheder