Fiskerne har intet alternativ end at stoppe fiskeriet

Formanden for Klintholm Havn Fiskeriforening på Stevns og næstformand i Danmarks Fiskeriforening PO, Kim Kær Hansen, er fuldstændig uforstående over,
31 maj 2016

Formanden for Klintholm Havn Fiskeriforening på Stevns og næstformand i Danmarks Fiskeriforening PO, Kim Kær Hansen, er fuldstændig uforstående over, at ICES – Det Internationale Havforskningsinstitut – har foreslået en reduktion på helt op til 93 procent af torskekvoten i den vestlige Østersø.

- Jeg kan helt ærligt ikke forstå, at de overhovedet vil være bekendt at sende sådan noget ud, siger Kim Kær Hansen.

Han mener, at så voldsomme og dramatiske udmeldinger skal være forbeholdt situationer, hvor der er tale om en helt åbenlys krise for en bestand. Og det er ikke tilfældet.

- Der er jo ingen indikationer på, at vi taler om en torskebestand, der er ved at kollapse. Det eneste, der reelt er sket, er vel, at bestanden ikke har rettet sig helt, som biologerne i ICES havde sagt, den ville. Og så er der ikke belæg for at fare ud med en reduktion, der er så voldsom, siger Kim Kær Hansen.

Han er helt overbevist om, at den foreslåede reduktion – på mellem 93 og 75 procent af dette års kvote – vil medføre en fuldstændig lukning af fiskeriet i den vestlige Østersø. Og det vil ikke kun ramme de lokale fiskere – det vil ramme langt bredere.

- Vi har jo fartøjer, der kommer i den vestlige Østersø fra havne andre steder, og de vil selvfølgelig også blive ramt. Men det er klart, at det er langt værst for de lokale fiskere. De har ikke andre muligheder end at lukke ned og gå i land, siger Kim Kær Hansen.

Det handler om andet end biologi

Han opfordrer kraftigt til, at man fra politisk side nu ser på, hvad der skal til for at fiskeriet kan overleve i den vestlige Østersø. Det kræver, at man mindsker fokus på de biologiske udmeldinger – som han er uenig i – og i stedet fokuserer på de socio-økonomiske elementer.

- Derfor vil mit budskab være, at man fastsætter en uændret kvote for næste år og så ser på, hvad der sker. Vi skal huske, at situationen stort set er uændret i den vestlige Østersø, og at fiskeritrykket endda er faldet en smule i Område 22, siger Kim Kær Hansen.

Som nævnt er han sikker på, at man – hvis man politisk vælger at følge rådgivningen fra ICES – vil se et ophør af det kommercielle fiskeri i den vestlige del af Østersøen, og det får følger for det videre rådgivningsarbejde.

- Hvis du lukker fiskeriet, får biologerne jo slet ingen data at arbejde med fra selve fiskeriet. Så har de kun deres egne data fra deres surveys at gøre godt med, konstaterer han.

Efterlyser politiske udmeldinger

Kim Kær Hansen understreger, at han og Danmarks Fiskeriforening PO naturligvis vil følge de forestående forhandlinger frem mod Ministerrådsmødet i oktober, hvor kvoterne for 2017 bliver fastsat for Østersøen. Men han opfordrer også til, at politikerne viser sig på banen og tager situationen alvorligt.

- Jeg håber, at de har modet til at sige til ICES, at det her er ubrugeligt. Det er rent ud sagt ikke noget, som man kan bruge til at tage politiske beslutninger på – slet ikke når man har med arbejdspladser og mennesker at gøre, siger Kim Kær Hansen.

 

Flere Nyheder