Fiskerne har mulighed for at påvirke ny branchekode

[caption id="attachment_15929" align="aligncenter" width="620"] Fiskerne kan lige nu være med til at præge en ny branchekode for egenkontrol af f.eks
04 jun 2017

[]

En branchekode, for hvordan de danske fiskefartøjer kan gennemføre en egenkontrol af fangstsammensætning i usorterede fangster, har i et stykke tid været på tegnebrættet hos DFPO og DPPO. Nu er branchekoden klar til for alvor at blive testet i praktisk fiskeri.

- Det er tanken at køre to forsøgsrunder. I den ene har vi brug for nogle fartøjer, der kan teste det, siger Christina Lowies Jensen, konsulent i fødevaresikkerhed, som har været med til at lave det første udkast til branchekoden for DFPO og DPPO.

Helt lavpraktisk er det et skema i et regneark, hvor man fylder tal ud fra stikprøver. Tallene kan så bruges i logbogen og landingserklæringen.

- Det materiale vil vi gerne have nogle fartøjer til at prøve af for at få svar på, om det her er måden, og om det er til at forstå og gå til. Ellers bliver det for svært at implementere. Vi har brug for input fra dem, der skal arbejde med det, siger Christina Lowies Jensen. Hun vil blandt andet gerne høre fra fiskerne, hvad de mener om antallet af stikprøver og hvad de ellers har af gode ideer til forbedringer. Det er nemlig nu, omfanget af prøverne og rammerne herfor bliver besluttet.

- Det er nu man som fisker har mulighed for indflydelse. Vi kører første testrunde nu frem til brislingefiskeriet begynder. Tanken er, at alle de gode input kan komme med nu i første runde. I anden testrunde ligger det så mere fast, hvor det gerne skal testes færdigt og derefter rulles ud, siger Christina Lowies Jensen.

Vigtigt med input
Hun finder det vigtigt, at der kommer input, om det er noget man kan forstå og til at arbejde med i praksis.

- Virker manualen? Jeg ved godt, at der selvfølgelig ikke er så meget bifangst i det tobisfiskeri, som foregår lige nu, men resultaterne af prøverne er ikke relevante i denne omgang. Det er mere håndteringen, og om man har de praktiske ting, der er nødvendige. Værktøjet skal med andre ord afprøves, siger Christina Lowies Jensen, der håber, at nogle fartøjer vil melde sig til at afprøve værktøjet.

- Hvis der er nogle fartøjer, der vil prøve det af på en enkelt fangstrejse, vil det være dejligt. Jeg har aftaler med nogle fartøjer, men flere er velkomne. Som sagt er vi ikke optaget af resultaterne af egenkontrollen, men vil gerne høre fiskernes mening. Det er en mulighed for fiskerne til at få indflydelse, og det er jo altid godt at have mulighed for at påvirke det endelige resultat, siger Christina Lowies Jensen, der understreger, at det ikke kræver særlige IT-kundskaber at afprøve værktøjet til egenkontrollen. Interesserede fartøjer kan henvende sig til Kenn Skau Fischer, Danmarks Fiskeriforening PO, mail:

Flere Nyheder