Fiskerne i Øresund rammes også af stop og reduktion

Torskefiskeriet er en vigtig indtægtskilde for fiskerne i Øresund. Derfor har aprilstoppet været en torn i øjet på fiskerne. Det stop er væk, men i de
03 nov 2015

Torskefiskeriet er en vigtig indtægtskilde for fiskerne i Øresund. Derfor har aprilstoppet været en torn i øjet på fiskerne. Det stop er væk, men i den nye fiskeriaftale for Østersøen er det erstattet af et stop fra 15. februar til 31. marts sammen med en reduktion i torskekvoten på 20 procent. Det er en aftale, der ryster fiskerne i Øresund.

- Vi har lige siddet og diskuteret det på havnen, og alle sad bare og kiggede ned i bordet. Hvad skal vi efterhånden leve af, når man bliver ved med at skære i kvoten og indfører restriktioner?, spørger Carsten Hillmann, formand for Østerbro Fiskeriforening. Han er bekymret for udsigten til en periode på seks uger, hvor fiskerne ikke har mulighed for at skabe indtægter. Vinteren er i forvejen en periode, hvor der hentes en stor del af årets omsætning på torskefiskeriet.

- Det vil hjælpe på det, hvis vi får lov til fiske med sogarn. Aprilstoppet har dog gjort, at vi ikke har fisket efter søer i lang tid. Så vi ved ikke, om vi kan fange søer som før i tiden, siger Carsten Hillmann, der også gerne ser en undtagelse for fartøjer under ti meter.

- Mange af vore fartøjer er under ti meter, så det vil også hjælpe os, siger Carsten Hillmann. Han er ked af, at kvoten på torsk igen skæres ned, for der er et godt fiskeri efter torsk, og fiskerne fanger deres kvote og lejer derfor torsk.

- Der er dog ikke meget tilbage, når du giver 5 kroner kiloet for at leje og i perioder får 9 kroner kiloet. Vi er afhængige af torsk. alternativet er rødspætter og skrubber, som er usælgelige, siger Carsten Hillmann, der også peger på en anden konsekvens af nedskæringer og restriktioner.

- Ingen tør investere i fiskeriet mere. Vi fisker med noget gammelt grej, og det går jo også ud over andre som smeden, garnhandleren og bådværftet, fastslår Carsten Hillmann

Flere Nyheder