Fjæsingbestanden vokser som aldrig før

Der kommer flere og flere fjæsing i de danske farvande. - Vi har har set usædvanligt meget yngel fra fjæsinger i år i forhold til tidligere, fordi
08 Jan 2016

Der kommer flere og flere fjæsing i de danske farvande.

- Vi har har set usædvanligt meget yngel fra fjæsinger i år i forhold til tidligere, fordi vi har haft et mildt forår, siger Jens P. Jeppesen, marinbiolog og akvariechef i Øresundsakvariet til lokalavisen Frederikshavn. År med mange fjæsing bliver hyppigere og hyppigere på grund af det milde vejr.

- Det er helt klart, at fjæsingen nyder godt af mildere forår med højre temperaturer, og det giver de såkaldte fjæsingår. Det vil sige år, hvor fjæsingen får mere yngel end normalt, og derfor bliver de talrige langs vores kyster, siger Jens P. Jeppesen.

Fiskeri
Flere fjæsing lyder måske ikke godt for dem, der nyder at bade ved vores kyster, idet fjæsingen som bekendt er forsynet med giftpigge. Et stik er meget smertefuld, og giften svarer i styrke til et hugormebid. Modsat kan det dog være godt nyt for fiskerne, idet mange fiskeopkøbere efterlyser fjæsing til konsum. Fiskerne fra Strandby har for kort tid siden sammen med Danmarks Fiskeriforening PO sendt en anmodning til NaturErhvervstyrelsen om at få igangsat et forsøgsfiskeri på fjæsing, så danske fiskere kan få nogle fastsatte mængder at fiske på. Fiskerne mener, at et forsøgsfiskeri vil kunne afdække mulighederne i forhold til at kunne drive et mere effektivt fiskeri, samt afsætte en større del af de fjæsinger der fanges til konsum.

”Det helt afgørende er, at landingerne på samme tid kan landes til både industri og konsum, hvilket udgør grundlaget for et rentabelt fiskeri, ” skrev fiskerne til NaturErhvervstyrelsen og summerer anmodningen op.

”For at undgå et mængdemæssigt ureguleret fiskeri vil Danmarks Fiskeriforening PO gerne foreslå, at der i første omgang afsættes en forsøgsmængde på 800 tons, med mulighed for forøgelses, hvis fiskeriet som forventet udvikler sig positivt, ” konkluderer man i anmodningen, som NaturErhvervstyrelsen i skrivende stund ikke har givet svar på.

Sidste år blev der ifølge NaturErhvervstyrelsens landingsregister landet 1.239 tons fjæsing til en værdi på 2,3 mio. kroner. Langt hovedparten blev anvendt til fiskemel.

 

Flere Nyheder