Flere penge til effektiv forvaltning af EHFF-midlerne

Aftaleparterne bag den politiske aftale fra maj 2017 om det danske hav- og fiskeriudviklingsprogram - EHFF - har besluttet at justere aftalen, så de
af Claus Kirkegaard
09 okt 2018

Aftaleparterne bag den politiske aftale fra maj 2017 om det danske hav- og fiskeriudviklingsprogram - EHFF - har besluttet at justere aftalen, så der nu tilføres yderligere 30 mio. kr. til en effektiv tilskudsforvaltning med fokus på gennemsigtighed og rettidighed i Fiskeristyrelsen. Desuden skal der også etableres et IT-system til implementering af den politiske aftale fra november 2017 om kvotekoncentration, oplyser Fiskeristyrelsen på sin hjemmeside.

Midlerne til de to formål kommer primært fra projekter, der har fået tilsagn om tilskud, men som ikke er blevet gennemført, og fra puljer, hvor ikke alle midlerne er blevet anvendt. Herudover kommer midlerne fra en mindre reduktion af en række erhvervsrettede tilskudsordninger. Der er således tale om omdisponeringer inden for den eksisterende økonomiske ramme.

Midlerne skal styrke administrationen af EHFF-tilskudsordningerne i aftaleperioden, der løber frem til udgangen af 2020, og bidrage til at leve op til programmets formål om, at landets fiskeriaktiviteter er miljømæssigt bæredygtige på langt sigt, bidrage til natur- og miljøindsatser og fremme innovation, vækst og beskæftigelse inden for fiskeri og akvakultur og i fiskeriområderne.

Flere Nyheder