Forbedringer opmuntrer lidt i ålefiskeriet

EU´s fiskeriminister har fastholdt en tre måneder sammenhængende periode med lukning af ålefiskeriet. Derned fortsættes lukkeperioden, der lige nu er
19 dec 2018

EU´s fiskeriminister har fastholdt en tre måneder sammenhængende periode med lukning af ålefiskeriet. Derned fortsættes lukkeperioden, der lige nu er i kraft.

Men lukkeperioden vækker hovedrysten i dansk fiskeri. Særligt bundgarnsfiskeriet fisker ål, og det er derfor dem, der rammes. Men trods lukkeperioden, så er der et lille håb om opmuntring for bundgarnsfiskerne. Der er nemlig lagt en større fleksibilitet ind i reglerne for lukkeperioden.

- Ministeren og hendes folk skal roses for at have arbejdet hårdt for at sikre, at lukkeperioden kan lægges senere på sæsonen end tilfældet har været i indeværende sæson og det er en klar forbedring for dansk ålefiskeri udtaler Allan Buch, bundgarnsfisker og formand for Det kystnære Udvalg i Danmarks Fiskeriforening.

Ikke kun i Nordeuropa

Det modtages også positivt, at man har besluttet at indsatsen for at beskytte ål nu også omfatter fiskeriet efter glasål og fiskeriet fra EU-medlemsstater i Middelhavet – også selv om der er givet langt større frihed til at tilpasse reglerne til lokale forhold for disse fiskerier.

Danske fiskere er dog kritiske over for, at der fortsat er EU-lande, som fortsat er sluppet afsted med ikke at følge op på de forpligtelser, som følger af EU’s forvaltningsplan for ål.

[box type="info" ]DK har reduceret fiskeriet

Det erhvervsmæssige ålefiskeri i Danmark er i forvejen igennem de sidste ti år reduceret kraftigt for at følge EU's forvaltningsplan for ål. Danmark har i den sammenhæng opfyldt sine forpligtelser. I den videnskabelige rapport fra Det Internationale Havforskningsråd, ICES, om situationen for ål anerkendes det da også, at netop fiskeriet i Danmark, Sverige og det nordlige Tyskland lever langt bedre op til aftalerne, end det er tilfældet i resten af Europa. I Danmark er fangsten af ål reduceret fra omkring 550 tons per år i årene 2004-2007 til 257 tons i 2017. Denne reduktion på godt 53% er sket på bekostning af mange små kystnære bedrifter.[/box]

Andre indsatser

- Det er ikke det gennemregulerede fiskeriet efter blankål i de marine områder, der er ansvarlig for ålens tilbagegang. Der skal kigges på hele ålens livsforløb. Kraftværker, hvor mange tusinde ål går til grunde i turbinerne, skal bære deres del af byrden og der skal etableres vådområder hvor ålene kan vokse op. De voksende bestande af skarver, hejrer og andre fiskeædende fugle, skal der også kigges på. Men disse udfordringer har Kommissionen ikke ønsket at tage fat på og i stedet bliver man ved med at lave symbolpolitik uden respekt for fiskeriet, siger Svend-Erik Andersen, Formand for Danmarks Fiskeriforening.

DFPO ser et fortsat erhvervsfiskeri efter ål, med de tilhørende udsætninger, som et bidrag til ålens fortsatte eksistens.

[]

Flere Nyheder