Forbud mod ålefiskeri er blevet hevet frem igen

Det lykkes ikke for EU-Kommissionen at få deres forslag om et stop for ålefiskeriet igennem i oktober måned, da TAC for 2018 i Østersøen blev fremlagt
14 nov 2017

Det lykkes ikke for EU-Kommissionen at få deres forslag om et stop for ålefiskeriet igennem i oktober måned, da TAC for 2018 i Østersøen blev fremlagt. Nu gælder det forslagene til ministerrådets forhandling om kvoterne for 2018 i december måned.

- Og nu er der kommet et nyt forslag om, at det kun skal gælde for ål over 12 cm, siger Michael Andersen, chefbiolog ved Danmarks Fiskeriforening.

Baggrunden for kommissionen udspil er, at ICES siger, at de tiltag som er iværksat efter ålehandlingsplanen ikke har haft nogen effekt, at ålebestanden fortsat er kritik lav og at alle menneskeskabte påvirkninger bør sættes så lavt som muligt – helst til 0.

Danmarks Fiskeriforening har sammen med det danske ministerium kæmpet for bevarelse af ålefiskeriet i Danmark, særligt da der er tale om et traditionsrigt ruse- og bundgarnsfiskeri

- Den 7. november har Kommissionen udsendt sit forslag til regulering og – skuffende, men næppe overraskende – har man her gentaget forslaget om et totalt forbud gældende for EU fiskefartøjer mod fiskeri efter, opbevaring ombord, omladning eller landing af ål med en længde på mere end 12 cm, hvis de er fanget i EU farvande inden for ICES området og i Østersøen, der også er indenfor ICES området, siger Michael Andersen.

Siden oktober mødet har der på flere fronter været arbejdet med ålen. Således var flere lande omkring Østersøen enige i, at der ikke skulle lukkes for fiskeriet af ål.

- Man har i første omgang undgået et forbud. Der er også grund til at lægge mærke til, at Kommissionen opfordres til, at tage hensyn til den indsats der allerede er gjort inden for rammerne af forvaltningsplanerne. Vi noterede os under forhandlingerne, at netop for Danmark, Sverige og den nordlige del af Tyskland har ICES vist, at planerne er fulgt, fortæller Michael Andersen.

Han peger også på, TAC-forordningen kun gælder for det kommercielle fiskeri, og derfor vil EU´s forslag som det ser ud nu ikke ramme det rekreative fiskeri. Og det vil heller ikke ramme fiskeriet af glasål i Frankrig og Spanien.

- Det er smart nok, at Kommissionen har fået pillet modstanden fra Frankrig og Spanien ud. Om det så er særlig smart i forhold til hvordan man forvalter alle andre former for fiskeri er ikke åbenlyst, konstaterer Michael Andersen.

Flere Nyheder