Forbud mod fiskeri i østlige Østersø er ophævet

NaturErhvervstyrelsen har den 24. august fremsendt nedenstående meddelelse om ophævelse af forbud mod fiskeri i østlige Østersø   Orienteri
24 aug 2016

NaturErhvervstyrelsen har den 24. august fremsendt nedenstående meddelelse om ophævelse af forbud mod fiskeri i østlige Østersø

 

Orientering om ophævelse af forbud mod fiskeri i østlige Østersø i perioden 1. juli til og med 31. august
Til orientering skal det herved meddeles, at der i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/1139 af den 6. juli ikke længere er forbud mod fiskeri med trawl, snurrevod eller lignende redskaber med en maskestørrelse på mindst 90 mm, med garn, infiltringsnet og toggegarn med en maskestørrelse på mindst 90 mm samt bundliner, langliner, håndliner og pilkeudstyr er med fartøjer med en længde overalt på 8 meter og derover i den østlige Østersø i perioden fra den 1. juli til og med den 31. august 2016.

NaturErhvervstyrelsen

Flere Nyheder