Forbud mod rationsfiskeri af tobis i område 2r var en fejl

Det var en fejl, da Fiskeristyrelsen tidligere på dagen meddelte, at fiskeriet efter tobis i område 2r blev lukket fra mandag. Der er nemlig en overfø
af Line Dalgaard Jensen
18 maj 2018

Det var en fejl, da Fiskeristyrelsen tidligere på dagen meddelte, at fiskeriet efter tobis i område 2r blev lukket fra mandag. Der er nemlig en overførsel fra sidste år, der gør det muligt at fortsætte rationsfiskeriet.

Fiskeristyrelsen beklager fejlen!

Den oprindelige meddelese så sådan her ud:

Udenrigsministeriet, Fiskeristyrelsen, har udsendt bilag 6 med meddelelse om forbud mod rationsfiskeri af tobis i forvaltningsområde 2r.

Den til rationsfiskeri disponible mængde af tobis for forvaltningsområde 2r vurderes snart opfisket, og der indføres derfor forbud mod fiskeri af tobis på rationsvilkår i forvaltningsområde 2r med virkning fra mandag den 21. maj 2018. Forbud mod at medbringe og lande tobis fanget på rationsvilkår træder i kraft med virkning fra onsdag den 23. maj 2018.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1604 af 19. december 2017, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 21. maj 2018.

Opdateret af Fiskeri Tidende kl. 19.00, fredag den 18.maj 2018. 

 

 

Flere Nyheder