Foreningen FISKEBRANCHEN nedlægges.

Af Niels Wichmann, DFPO, fhv. formand for FISKEBRANCHEN Foreningen Fiskebranchen, som i mange år har gennemført aktiviteter i Danmark for at øge fo
af Claus Kirkegaard
29 jan 2018

Af Niels Wichmann, DFPO, fhv. formand for FISKEBRANCHEN

Foreningen Fiskebranchen, som i mange år har gennemført aktiviteter i Danmark for at øge forbrugernes kendskab til fisk og for samtidig at styrke salget af fisk og fiskeprodukter, er i sidste fase af lukning.

På trods af mange gode tiltag og positive resultater er det nødvendigt at lukke foreningen og afslutte de projekter og kampagner, som foreningen har gennemført.

Lukningen skyldes flere forhold:

Tilskud smøres for tyndt ud  

For få deltagende organisationer

Der er også sket en omlægning af tilskudsmidlerne fra EU og Danmark. Tidligere kunne man få 90 % støtte til afsætningsfremmekampagner. Nu er støtten maksimalt på 75%. Det er stadig en meget høj støttesats, men det har vist sig, at kun Danmarks Fiskeriforening PO i de seneste 3 år har været villige til at medfinansiere Fiskebranchens projekter. De øvrige organisationer i sektoren har pænt sagt nej tak – det gælder både for fiskeri, forarbejdning, handel og akvakultur. Danmarks Fiskeriforening har ikke ønsket alene at fortsætte arbejdet, da vi jo i sagens natur ikke sælger varer direkte til detailhandelen.

Danmarks Fiskeriforening har overfor de øvrige organisationer meddelt, at vi er parat til fremtidigt samarbejde på den ene eller anden facon, når og hvis det er ønsket.

Vekslende interesse i detailhandelen

Den danske detailhandel er uhyre prisfikseret, det gælder også på fiskeområdet. Når vi har talt med dem kæde for kæde om at markedsføre fisk bredere og bedre har de alle været meget positive og lydhøre, men når det gælder nye, ikke traditionelle fiskearter og mere spændende salg er der intet sket. Dog har enkelte, f.eks. REMA skilt sig virkelig positivt ud. Det er vi glade for og håber at det fortsætter.

FISKEBRANCHENS sekretariat nedlægges

Som en konsekvens af nedlæggelsen af Foreningen Fiskebranchen nedlægges også Fiskebranchens sekretariat, som i de seneste mange år har ligget hos Danmarks Fiskeriforening.

Vi må derfor også tage afsked med Lone Marie Eriksen, der som leder af sekretariatet har gjort et jættearbejde for at få afsætningen og forbruget af fisk på dagsordenen i branchen, hos offentlige myndigheder, i foodservice- , restaurant- , og storkøkkensektoren og i detailhandelen. Den positive bevægelse, der trods alt har været i detailhandelen i de senere år, er i høj grad Lone Marie Eriksens fortjeneste.

Dansk Fisk 

Dansk Fisk logoet er forbeholdt fisken fra vore medlemmer, medens vi fortsat vil lade logoet 2gangeomugen anvende af alle på alle fiskeprodukter – det er jo i fælles interesse at fisk holdes på dagsordenen.

Nye projekter.

Der diskuteres i øjeblikket nye projekter om transport- og mærkningsordninger for forskellige typer kystnært fangede fisk, og der er allerede givet projekttilsagn til visse projekter. Danmarks Fiskeriforening støtter naturligvis op om alle de initiativer, der tages for positivt at løse logistikproblemerne og positivt markedsføre dansk fanget fisk.

Marine Stewardship Council (MSC) certificering 

Vi er nået langt, senest med certificering af torskefiskeriet i Nordsøen og Skagerrak, industrifiskerierne og hesterejefiskeriet, og fortsætter ad den vej sammen med vore kolleger i Danmarks Pelagiske Producentorganisation og organisationerne i nabolandene.

Dansk fiskeris image 

Fiskebranchen har gennem årene været med til at fastholde dansk fiskeris gode image. Vi leverer fremragende produkter til forbrugerne.

Danmarks Fiskeriforening vil forsat understøtte dette image ved at deltage i lokale events rundt i landet, hvor der er fisk på dagsordenen. Det er fiskefestivaler, det er havnefester, og det er Food Festival i Aarhus og Fiskens Dag i København.

 

Flere Nyheder