Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri spreder fake news

Af Bestyrelsen i Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation - Per Skødt Hansen, Thomas Thomsen, Allan Buch, Jesper Juul Larsen, Jens Frich, Kurt
af Line Dalgaard Jensen
08 nov 2018

Af Bestyrelsen i Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation - Per Skødt Hansen, Thomas Thomsen, Allan Buch, Jesper Juul Larsen, Jens Frich, Kurt S. Madsen, Svend-Erik Andersen, Kim Kær Hansen, Alfred Fisker Hansen, Jan Hansen, Claus Hjørne Pedersen, Niels Kr. Nielsen og John Jakobsen

Mandag den 29. oktober 2018 bragte Altinget fra morgenstunden den positive historie, at ”Medier og politikere går til kamp mod fake news”. Paradoksalt nok bragte Altinget samme dag et debatindlæg fra Søren Jacobsen, formand for Forening for Skånsomt kystfiskeri (FSK). Et debatindlæg, som vidner om, hvordan vi alle gennem diverse nyhedsmedier bliver bombarderet med fake news.

Søren Jacobsen var i sit indlæg dybt forurettet. Og det i et sådant omfang, at han havde behov for både at fremføre en umanerlig kraftig kritik mod ”embedsværket” og fremsætte adskillige udokumenterede påstande om Danmarks Fiskeriforening.

Vi ønsker ikke at gå ind i en polemik med Søren Jacobsen, men hans indlæg har et sådant omfang af fake news, at det er på plads med enkelte kommentarer:

Danmarks Fiskeriforening er ikke en mindre eksklusiv klub
Søren Jacobsen skrev, at ”det [Danmarks Fiskeriforening] er en klub for de store fartøjer med gode forbindelser i banken og statsadministrationen”.

Det er rigtigt, at vi som interesseorganisation på vegne af vores medlemmer forsøger at have gode forbindelser til banker og statsadministration - ligesom vi hver dag også bestræber os på at have gode forbindelser til fx Folketinget, EU, NGO’ere og fiskeriorganisationer i andre lande m.fl. Vi vurderer nu engang, at gennem dialog og samarbejde varetager vi vores medlemmers interesser bedst.

Men at Danmarks Fiskeriforening skulle være "en klub for de store fartøjer" er ikke korrekt. Vi er med 700 fartøjsmedlemmer den største fiskeriforening i EU, så det er meget misvisende at antyde, at vi er en mindre eksklusiv klub - det ved Søren Jacobsen også godt. Vores medlemmer repræsenterer samtidig dansk fiskeri bredt – vi er kystfiskere, havfiskere, garnfiskere, trawlfiskere, muslingefiskere, industrifiskere og konsumfiskere i alle størrelser - også små fartøjer: 550 af vores fartøjsmedlemmer er mindre end 17 meter, hvilket normalt bruges til at definere et kystfiskerfartøj!

Alle fiskerier kan søge om MSC certificering
Søren Jacobsen skrev ligeledes: ”Garnfiskere kan ikke få adgang til MSC-mærket, hvis de er medlemmer af FSK”.

Det er desværre også en misforståelse. Alle fiskerier kan søge om MSC certificering, både små og store fiskerier verden over har MSC certificering. Det første fiskeri i verden, som blev MSC-certificeret, var et mindre silde-fiskeri i Themsen i UK.

Der er ikke noget, der forhindrer FSK som andre fiskeriforeninger i hele verden at få FSK-medlemmers fiskeri MSC-certificeret eller certificeret med et andet bæredygtighedsmærke. Det kræver en arbejdsindsats og det kan måske være afskrækkende, men hidtil har man også kunne opnå tilskud fra fiskeriudviklingsprogrammerne til denne indsats.

Flere udokumenterede påstande
Det er også en mulighed at man deltager i andre foreningers MSC-certificeringer og det kan man eksempelvis hos Danmarks Fiskeriforening.

Det er heller ikke korrekt, som Søren Jacobsen påstod, at Danmarks Fiskeriforening bruger ”MSC-mærket som pressionsmiddel for at afholde fiskere fra at melde sig ind i FSK”. Der er heller ikke nogen, som forhindrer FSK-medlemmer i at drive forretning på samme vilkår, som medlemmer af Danmarks Fiskeriforening, som Søren Jacobsen også påstod.

Der er flere fiskere, som deltager i vores MSC-certificeringer som samtidig er medlem af Danmarks Fiskeriforening og andre foreninger, herunder FSK, eller ikke medlem hos Danmarks Fiskeriforening overhovedet. Så vi er noget forundret over en sådan udokumenteret påstand.

Sammenholdet i Danmarks Fiskeriforening viser vejen
Dansk fiskeri er relativt homogent i forhold til fiskeriet i de lande, vi normalt sammenligner os med.

Vi har selveje; vi har ordentlige arbejdsvilkår og er fx ikke blevet oversvømmet af arbejdskraft fra 3. lande. En væsentlig årsag til det, er at vi i dansk fiskeri har et fællesskab - ikke mindst omkring havnene – og at vi løfter i fællesskab i Danmarks Fiskeriforening uanset fartøjsstørrelse og hvilken type fisker man er. I fællesskab har vi sikret ordentlige arbejdsvilkår i fiskeriet; sikret en af de allerbedste arbejdsmiljøindsatser og fælles har vi gjort en forbilledlig indsats for at sikre uddannelse og rekruttering i fiskeriet.

Da Danske Fiskeres Producent Organisation (siden Danmarks Fiskeriforening) i 2009 besluttede at arbejde for, at få dansk fiskeri bæredygtighedscertificeret var det en stor og visionær beslutning og som krævede en indsats, der skulle løftes i fællesskab. Der var bred opbakning til denne indsats og vi er fortsat taknemmelige for, at det gennem EU fiskeriudviklingsprogrammerne har været muligt at opnå tilskud til denne indsats, som gør at vi i dansk fiskeri i dag er verdensmestre i MSC-bæredygtighedscertificering.

En MSC-certificering af et fiskeri kræver:

  • At bestanden af fisk ikke må være overfisket
  • At fiskeriet ikke må resultere i uoprettelig skade på økosystemet eller havmiljøet
  • At fiskeriet skal være forvaltet effektivt, så bæredygtighed og økosystem sikres

I 2017 var over 90 pct. af danske fiskeres fangster MSC-certificeret. Men denne status er ikke bare noget vi har fået foræret – det har både krævet en stor arbejdsindsats og samtidig har medlemmer af Danmarks Fiskeriforening også skulle betale deres andel – ikke mindst til drift og vedligeholdelse af MSC-certificeringen.

I øjeblikket er ca. 500 af de ca. 700 fartøjer i Danmarks Fiskeriforening omfattet af MSC certificeringen. Det er ikke uden forpligtelser for det enkelte fartøj – tværtimod indebærer det kodeks, man bl.a. skal underskrive og efterleve, at

  • man giver fuldmagt til, at DFPO kan indhente landingstal og VMS-data hos Fiskeristyrelsen til brug for kontroller og årlig opgørelse af regulering af brugergebyr
  • man skal udfylde og aflevere PO-dagbog hvert kvartal med fangstregistreringer mv.

Dialog
Tilbage til Søren Jacobsens tekst i Altinget den 29. oktober, hvor Søren Jacobsen også skrev, at ”I FSK har vi forsøgt at løse denne konflikt direkte med Danmarks Fiskeriforening”.

Det er desværre heller ikke korrekt. Men hvis FSK faktisk vil mødes, stiller vi gerne op. Som nævnt tror vi på samarbejde og dialog.

Vi hjælper gerne FSK med at sikre, at deres medlemmer også kan deltage i MSC certificeringer, hvor det er muligt – det er bare at kontakte os.

Flere Nyheder