Forhåbentlig rammer lovændringen rigtigt

[caption id="attachment_14535" align="alignright" width="220"] Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening, håber, at fiskerilovsændring
af Claus Kirkegaard
11 sep 2018

[]

For at implementere den nye model for opgørelse af ejerskab over fiskekvoter, der blev vedtaget i november 2017, bliver der nu sendt et lovforslag i offentlig høring.

Høringen vil vare en måned, og det forventes, at lovforslaget bliver fremsat, når Folketinget åbner igen den første tirsdag i oktober.

Ændringsforslaget vil medføre, at de kvoter, en fisker ejer og de kvoter, fiskeren har bestemmende indflydelse over, fremover tæller med i det samlede kvoteloft. Fiskernes oplysningspligt om, hvilke økonomiske relationer, de har til andre fiskere, bliver samtidig skærpet.

Lovforslaget kommer ikke bag på Danmarks Fiskeriforening.

- Umiddelbart er det jo den forventede fiskerilovsændring, som kommer på baggrund af de to politiske forlig om fiskeripakke og om kvotekoncentration, som vi havde forventet, lyder det fra formanden for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen, som samtidig håber, at man med forslaget rammer rigtigt.

- Vi har endnu til gode at se det eksakte indhold i forslaget, men vi går ud fra, at man med det omfattende forslag rammer rigtigt, og at man strammer op for netop at dæmme op for kvotekoncentrationerne, som det er den politiske hensigt. Det forventer vi kommer til at kunne ske, uden at det bliver et meget besværligt indgreb for mange for at løse problemet for nogle fås vedkommende, siger Svend-Erik Andersen.

Med lovforslaget indføres en skærpet oplysningspligt til fiskerne om de kvoter de lejer ud, og de kvoter de selv lejer. Disse oplysninger vil indgå i den samlede evaluering af modellen i 2021, der også skal se på, hvordan lejede kvoter vil kunne tælles med i det samlede kvoteregnskab. Alle partier var enige om ikke at inkludere lejede kvoter i det samlede kvoteregnskab for nuværende. Der var enighed om at afvente virkningerne af de begrænsninger der nu indføres på de kvoter man må leje ud.

- I forhold til oplysningspligten kan vi kun støtte op om de initiativer, som handler om at gøre tingene mere gennemsigtige. Det har vi i hele processen sagt, og det ser nu ud til, at ministeriet også har taget det med videre til det her forslag, fortæller Svend-Erik Andersen, som nu ser frem til ro på fiskeriområdet.

- Der er behov for ro på fiskeriområdet, og det håber vi, der kommer med de her initiativer, så vi kan blive fri for at diskutere fiskeriforvaltning hele tiden, siger han.

Flere Nyheder