Formand: Fortsat behov for at styrke Fiskeristyrelsen

Da Kammeradvokatens 250 siders rapport om eventuelle misforhold i Fiskeristyrelsen blev offentliggjort, var det med kraftig kritik af forvaltningen på
af Line Dalgaard Jensen
21 sep 2018

Da Kammeradvokatens 250 siders rapport om eventuelle misforhold i Fiskeristyrelsen blev offentliggjort, var det med kraftig kritik af forvaltningen på fiskeriområdet. Her mener Kammeradvokaten, at styrelsen har været for imødekommende over for erhvervet generelt samtidig med, at administrationen har været mangelfuld, og at der har været en dårlig kultur generelt i styrelsen.

- Det er en omfattende og detaljeret rapport, som vi nu vil få studeret grundigt, men det er åbenlyst, at der desværre har været fejl og mangler i administrationen, siger formanden for Danmarks Fiskeriforening PO, Svend-Erik Andersen, som mener, der mangler ressourcer i Fiskeristyrelsen i forhold til de mange arbejdsopgaver, den skal løfte.

- Vi har også påpeget, at der er sket en udsultning af området, så der ikke har været ressourcer nok til de mange arbejdsopgaver, styrelsen har. Det har uundgåeligt indflydelse på kvaliteten af styrelsens arbejde, siger han.

Oprydning i gang
I forlængelse af Rigsrevisionens kritik i 2017 af fiskeriforvaltningen i efteråret 2017 blev der oprettet en helt ny, selvstændig Fiskeristyrelse med en ny ledelse.

Danmarks Fiskeriforening PO mener, lige som fiskeriministeren, at oprydningen allerede er i gang, og at det arbejde ikke skal sættes i stå.

- Vi har samtidig den opfattelse, at styrelsen er ved at blive styrket og har fået tilført flere ressourcer. Det arbejde skal naturligvis fortsætte – det understreges tilsyneladende med rapporten. Vi har alle interesse i at få genskabt en velfungerende og professionel styrelse, lyder det fra Svend-Erik Andersen.

Samtidig advarer han mod, at arbejdet i styrelsen sættes i stå som følge af den usikkerhed, der vil være i styrelsen på grund af de tjenesteforhør, som skal gennemføres.

- Vi skal nødig have en situation, hvor styrelsen bliver handlingslammet for det påvirker et helt erhverv, påpeger Svend-Erik Andersen.

 

Flere Nyheder