Forslag om trawlforbud i Lillebælt afvist af fiskeriminister og flertal

Seks fiskere i Lillebælt kan blive ramt af et forbud mod muslingeskrab og trawlfiskeri. Men alt tyder på, at et forslag fra Enhedslisten om forbud mod
05 dec 2018

Seks fiskere i Lillebælt kan blive ramt af et forbud mod muslingeskrab og trawlfiskeri. Men alt tyder på, at et forslag fra Enhedslisten om forbud mod trawl og muslingefiskeri ikke kan få flertal i Folkteinget.

Tirsdag var forslaget ”om indførelse af trawlforbud og forbud mod muslingefiskeri med skrabende redskaber i Lillebælt” til debat i folketingssalen.

”Regeringen mener imidlertid ikke, det vil være hensigtsmæssigt at indføre et generelt forbud mod alt trawlfiskeri og muslingeskrab, sådan som det foreslåes i beslutningsforslaget”, lød det fra fiskeriminister Eva Kjer Hansen.

Hun fik opbakning fra det, der ligner et flertal i Folketinget, da Socialdemokraternes ordfører, Bjarne Laustsen, afviste forslaget. Også de øvrige ”blå partier” kunne ikke

Det var især Øresund, der blev brugt som eksempel på, at et trawlforbud har stor effekt, og som ordførere fra Enhedslisten, Radikale Venstre, SF og Alternativet lagde op til. Men den præmis købte fiskeriministeren ikke.

- Præmissen er ikke korrekt, at et forbud mod trawl og muslingeskrab i omårdet automatisk   vil medføre flere fisk. Det er en alt for simpel udlægning af hvordan naturen fungerer, sagde fiskeriminister Eva Kjer Hansen i folketingssalen.

Hun pegede på, at det er et spørgsmål mellem beskyttelse og benyttelse. Man skal beskytte, der hvor det giver mening, lød det fra ministeren, der pegede på, at det allerede sker. For stenrev beskyttes, og opvækstområder for ålegræs er også beskyttet.

Rammer kystfiskere

En af pointerne omkring Enhedslistens forslag var, at der åbenbart ikke er en linie i den måde, de røde partier har kæmpet for kystfiskeriet. Forslaget ville nemlig lige akkurat ramme den gruppe af fiskere, partier som Enhedslisten, Radikale Venstre, SF og Alternativet har talt godt for.

- Det er mindre fartøjer, der vil få svært ved at overleve, og det vil skade de små havne, lød det fra Eva Kjer Hansen, der pegede på, at netop en bevarelse af de små havne er en prioritet for regeringen.

- Fiskerne er kystfiskere, som lever af at have adgang til fiskepladser i Lillebælt, konstaterede ministeren og fortsatte:

- Det er vel heller ikke i overensstemmelse med oppositionens politik, lød det fra hende.

- Det er små fiskere, så det er altså ikke, fordi de såkaldte kvotekonger vil blive ramt her, lød det fra Bjarne Laustsen.

Stramning på vej

Selvom forslaget blev afvist, så er der reduktioner på vej, lød det fra fiskeriministeren. For i øjeblikket drøftes en ny trawlbekendtgørelse med erhvervet, og i den tænkes der udlagt nye områder, hvor der er forbud mod trawl- og muslingefiskeri, lød det.

Revisionen får nemlig også betydning for fiskeriet i Lillebælt. Og der er et særligt øje med trawlbekendtgørelsen.

- Den tager udgangspunkt i, om der er behov for at beskytte flere kystnære områder, og det er der, sagde Eva Kjer Hansen.

Endnu er det for tidligt at sige, hvad resultaterne bliver af de drøftelser, men ministeren lod skinne igennem, at der ventes udpeget større områder end i dag, der vilblive lukket for bundslæbende trawl og pelagisk trawl.

Frivillige aftaler

Mens Enhedslistens Søren Egge Rasmussen lægger op til forbud, så er fiskeriministeren mere til frivillige aftaler. Og her pegede hun på, at Bælternes Fiskeriforening allerede har indgået en frivilling aftale omkring friholdelse af områder for fiskeri med bundslæbende redskaber

i Naturpark Lillebælt.

- Sådanne initiativer bakker jeg op om, lød det fra Eva Kjer Hansen.

Forslaget fra Enhedslisten vil nu blive sendt videre til Miljø- og Fødevareudvalget, men meget tyder på, at det ikke får et flertal.

[tabs type="horizontal"][tabs_head][tab_title][/tab_title][/tabs_head][tab]Om Naturpark Lillebælt

Det er Fredericia, Middelfart og Kolding kommuner, der sammen med en række organisationer har dannet Naturpark Lillebælt. Der er lavet en række frivillige aftaler omkring beskyttelse og benyttelse af området. Naturpark Lillebælt er på 370.000 kvadratmeter, hvor 70 procent er hav.[/tab][/tabs]

 

 

Flere Nyheder