Forsøgsfiskeri efter stillehavsøsters er i gang

[caption id="attachment_8384" align="alignright" width="288"] Fiskeri efter stillehavsøsters er i gang. Arkivfoto.[/caption] NaturErhvervstyrelsen
20 Jan 2015

[caption id="attachment_8384" align="alignright" width="288"]Fiskeri efter stillehavsøsters  er i gang. Arkivfoto. Fiskeri efter stillehavsøsters er i gang. Arkivfoto.[/caption]

NaturErhvervstyrelsen har givet tilladelse til, at der kan landes op til 750 tons stillehavsøster fra Vadehavet. Det er i første omgang blot tale om et forsøgsfiskeri efter den invasive art, stillehavsøsters, der truer bestanden af muslinger i Vadehavet. Det er fiskefartøjet E 78 Wilhelmina, der har fået tilladelse, skriver Jydske Vestkysten, og det er nu i gang med fiskeriet mellem Rømø og Ballum.

Tilladelsen blev givet sidste sommer af NaturErhvervstyrelsen, og forventningen er, at forsøgsfiskeri efter stillehavsøsters i dele af Vadehavet, vil være til gavn for både miljø og den lokale økonomi. Miljøet, fordi fiskeriet kan medvirke til at nedbringe bestanden af den invasive stillehavsøsters, og den lokale økonomi, fordi delikatessen fra Stillehavet kan bringe turisme og arbejdspladser til området.

- Vi stræber efter at gøre en positiv forskel for både havet, naturen og fiskerierhvervet gennem bæredygtig udnyttelse af de ressourcer, som er til rådighed. Vi har at gøre med en invasiv ressource, som har stor kommerciel værdi, og som vi gerne vil udnytte. Det er dog vigtigt, at der bliver taget hensyn til naturen i arbejdet, og fiskeriet efter stillehavsøsters kan kun fortsætte, hvis Vadehavets natur kan bære det, lød det fra Anders Munk Jensen, direktør i NaturErhvervstyrelsen, da tilladelsen blev givet. .

Muslingefiskeri i Vadehavet har været lukket siden 2008 for at skåne det naturskønne og sårbare område. Netop på grund af områdets naturværdi bliver der taget særlige hensyn, og den tilladelse, som er givet, er på forsøgsbasis. DTU Aqua, Naturstyrelsen og NaturErhvervstyrelsen vil løbende evaluere, om fiskeriet kan fortsætte.

Det er en bred kreds af både grønne, lokale og erhvervsorganisationer, som støtter op om forsøgsfiskeriet. Forsøgsfiskeriet løber frem til slutningen af august 2015. I alt må der opfiskes 750 tons Stillehavsøsters. Fiskeritilladelsen tager udgangspunkt i en dispensation fra Naturstyrelsen.

Flere Nyheder