Forureningen bliver mærkbar i mange år frem

De kommende otte til 10 år vil havmiljøet i Lillebælt og endnu længere væk være præget af det voldsomme udslip, der skete i februar 2016 fra havnen i
24 jun 2017

De kommende otte til 10 år vil havmiljøet i Lillebælt og endnu længere væk være præget af det voldsomme udslip, der skete i februar 2016 fra havnen i Fredericia, da en tank brast sammen og brændte og samtidig lukkede store mængder kvælstof i form af gødning ud i Lillebælt.

Det har professor Stiig Markager fra Aarhus Universitet tidligere argumenteret for i et notat til Fredericia Kommune fra forsommeren 2016 – og det fastholder han i et nyere notat fra maj i år, som Fredericia Kommune har lagt frem.

[]

Tilbage i maj 2016 skriver Stiig Markager, at ”fra tidligere analyser af fjorde ved vi, at kvælstof som tilføres fjorde påvirker miljøet i 8 til 10 år”, og selv om det ikke umiddelbart kan overføres til Lillebælt og tilstødende farvande – bl.a. fordi Bælthavet er et såkaldt gennemstrømningsfarvand – så fastholder han også i det nyere notat den samme tidshorisont for miljøskaderne på havet.

- Konklusionen er, at et kvælstofudslip af denne størrelse, en 50- 100 procent forøgelse af den normale årlige tilførsel, med stor sandsynlighed vil have både kortsigtede og længerevarende miljøeffekter; måske 8 til 10 år frem i tiden, slår Stiig Markager fast.

Stor spredning

Samtidig lægger han i det nyere notat op til, at effekterne ikke alene vil slå igennem i Lillebælt. Også en række andre farvande vil blive ramt af de negative miljøpåvirkninger fra udslippet for snart halvandet år siden.

- De negative miljøeffekter af udslippet må antages at fortsætte i årene fremover og over et stort område som omfatter den vestlige Østersø, det Sydfynske Øhav, hele Lillebælt og over tid også Bælthavet, skriver Stiig Markager i notatet fra maj 2017.

Flere Nyheder