Fristen for tilmelding til kystfiskerordningen nærmer sig

Skal du være en del af kystfiskerordningen? Så er fristen for at beslutte sig den 31. januar 2018, hvor ansøgningen skal være sendt ind til Fiskeristy
23 jan 2018

Skal du være en del af kystfiskerordningen? Så er fristen for at beslutte sig den 31. januar 2018, hvor ansøgningen skal være sendt ind til Fiskeristyrelsen.

Der er tale om to ordninger, man kan melde sig til.

Den ene er en tidsubegrænset kystfiskerordning, hvor fartøjet ændrer status til FKA-kystfiskerfartøj. Denne ordning, som er blevet betegnet som den lukkede del af segmentet, giver mulighed for at få tildelt ekstra fisk – også udover hvad kystfiskerordningen normalt giver. Fartøjer som udelukkende fisker med garn, toggegarn, langliner, pilk og dørg, pelagisk trawl (flydetrawl), ankret snurrevod (inluderer ikke flyshooting) og snurpenot, ruser, bundgarn samt tejner kan tildeles op til 125 procent af årsmængden fra ”flidspuljen”.

Når man melder fartøjer ind kan man ikke forlade ordningen efter 1. maj i det år, man er tilmeldt. Det vil sige, at fartøjer bevarer sin status indenfor det lukkede segment i fremtiden, men fisken kan ikke trækkes ud af ordningen igen. Hvis man fortryer er kattelemmen til at komme ud igen altså kun åben indtil 1. maj i år for dem, der melder sig til nu. Og man må i så fald ike ahve fisket på den ekstra tildeling.

Den anden ordning ligner på mange måderr den hidtidige ordning. Her melder man sig ind for en tre-årig periode, 2017-2019, hvoraf det første år er gået. I ordningen kan man melde forskellige arter til, som man ønsker skal være en del af ordningen. Ordningens længde gør, at man i 2019 forlader ordningen, og i 2020 igen skal søge, hvis der er en ny kystfiskerordning. I denne ordning tildeles der også ekstra fiskerettigheder til den enkelte.

Ændringer

Den samlede pakke for kystfiskerordningen trådte i kraft i 2017, og det er derfor andet år den virker. Erfaringerne fra første år har således fået Fiskeristyrelsen til at ændre på et par punkter. I 2017 skulle 70 procent af årsmængden være opfisket for at få tildelt kystfiskertillæng i 2018. Den regel er suspenderet, skriver Fiskeristyrelsen, hvilket betyder, at alle fartøjer tildeles kystfiskertillæg i 2018.

I den lukkede del af fiskeriet bliver det også muligt at have et fartøj op til 17 meter. Hidtil har grænsen været 15 meter. Men efter en ansøgning – og hvis man fisker med skånsomme redskaber – kan man indgå i den lukkede del.

Disse to ændringer træder formelt i kraft i marts måned 2018, hvor de bliver en del af Reguleringsbekendtgørelsen, men Fiskeristyrelsen har således allerede meldt om ændringerne.

Mandag den 29. januar afholder Danmarks Fiskeriforening iøvrigt i samarbejde med Fiskeristyrelsen et oplysningsmøde om kystfiskerordningen. Mødet finder sted i Taulov kl. 14.00. 

Skrevet af René Dandanell

 

 

Flere Nyheder